Home

Nieuws 2654 x bekeken

Grootste EU-subsidiebedragen naar tuinbouw

Den Haag – Er is in 2011 978,4 miljoen aan Europese landbouwsubsidie uitgekeerd.

Het overgrote deel, 817 miljoen euro, ging naar directe inkomenssteun voor boeren. 71,4 miljoen euro was bestemd voor plattelandsbeleid en 90 miljoen euro voor markt- en prijsbeleid. Aan Europese visserijsubsidies is over 2011  17 miljoen euro verleend, zo blijkt uit de subsidiegegevens van Europese landbouw- en visserijsubsidies over 2011, die het ministerie van landbouw openbaar heeft gemaakt.
Het totaalbedrag is hiermee met 4 procent gedaald ten opzichte van 2010, toen nog 1,02 miljard euro aan landbouwsubsidies werd uitgekeerd. Grootste ontvangers zijn bedrijven in de tuinbouw, die compensatie kregen uit het noodfonds in verband met de Ehec-crisis. Coöperatie Coforta is met 37.460.477 euro de grootste ontvanger van EU-geld.
Bij de toeslagrechten, de directe inkomenssteun voor primaire producenten, ontvangen 45 bedrijven meer dan 200.000 euro. Grootste ontvanger is Van Drie, met 679.597,85 euro aan bedrijfstoeslagen, gevolgd door het expoitatiebedrijf Reservegronden Flevoland (ERF), met 528.691,33 euro. Bij de top-45 ontvangers van toeslagrechten zitten naast veel veebedrijven ook Landgoed Scholtenszathe, Vereniging Natuurmonumenten en het Rundveepraktijkbedrijf Waiboerhoeve van de Wageningen UR.
De uitgaven aan het plattelandsbeleid waren in 2011 met 71 miljoen euro ruim 14 procent hoger dan de 62 miljoen euro in 2010. In 2011 is in totaal 22 miljoen euro ingezet voor verduurzaming van stalsystemen, verbetering van dierenwelzijn, brede weersverzekering en identificatie en registratie van schapen.

Of registreer je om te kunnen reageren.