Home

Nieuws

Groningen behandelt geen nieuwe stalplannen

Groningen – De provincie Groningen neemt voorlopig geen besluit over plannen voor grote veehouderijen van meer dan 300 NGE (Nederlandse Grootte Eenheid) en meer dan één bouwlaag. Ook nieuwe plannen worden niet in behandeling genomen.

Het college van Gedeputeerde Staten wil eerst het onderzoek van de Gezondheidsraad naar de gezondheidsrisico's voor de bevolking afwachten. De uitkomsten van dit onderzoek worden dit najaar bekendgemaakt. Daarnaast wil het college wachten op het wetsvoorstel van staatssecretaris Henk Bleker, waarin hij nieuwe wettelijke kaders en regels voor grootschalige veehouderij opneemt. Dit wetsvoorstel moet er voor de zomer liggen.
De provincie Groningen gaat bij Bleker erop aandringen dat bij de voorbereiding van het nieuwe wetsvoorstel rekening wordt houden met lopende vergunningaanvragen, waarin de procedure zich al in een vergevorderde fase bevindt. "Voor deze gevallen moet er een zogenaamd overgangsrecht komen, waarbij de aanvragen onder de oude regels kunnen afhandelen", aldus de Provincie.

Of registreer je om te kunnen reageren.