Home

Nieuws

Fosforgehalte voer kan lager

Wageningen – Het fosforgehalte in het voer van melkvee, vleesvee en varkens kan veilig worden verlaagd, zonder de dierprestaties en -gezondheid negatief te beïnvloeden. Dat blijkt uit een literatuurstudie van Wageningen UR Livestock Research.

Zolang de fosforbehoefte nog gedekt wordt, heeft minder fosfor geen negatieve invloed op de dierprestaties en -gezondheid. De komende jaren dalen de fosfaatgebruiksnormen tot het niveau van evenwichtsbemesting. Als gevolg daarvan kan minder fosfaat uit mest per hectare land worden geplaatst, wat leidt tot fosfaatoverschot.
Door verantwoord verlagen van het fosforgehalte kan de fosfaatuitscheiding op melkveebedrijven met zo'n 20 procent worden gereduceerd en op varkensbedrijven met circa 25 procent.

Of registreer je om te kunnen reageren.