Home

Nieuws 1 reactie

Fosfaatproductie onder plafond

Den Haag – De fosfaatproductie van de Nederlandse veestapel is in 2011 met 8 miljoen kilo gedaald tot 171 miljoen kilo.

Het doel om onder het fosfaatplafond van 173 miljoen te blijven is daarmee bereikt, maar het effect van het voerspoor is nog kleiner dan nagestreefd.
De totale fosfaatproductie daalde zowel door minder dieren als door minder fosfaatproductie per dier. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. De grootste daling noteerde de rundveehouderij, van 96 naar 91 miljoen kilo, de varkensstapel produceerde 44 miljoen kilo fosfaat (46 miljoen in 2010), de pluimveestapel produceerde in 2011 27 miljoen kilo tegen 29 miljoen kilo in 2010.
Volgens het CBS is in de rundveehouderij de daling volledig toe te schrijven aan lagere mineralengehalten in het voer, aldus de koepel van voerproducenten Nevedi. Ook in de varkenshouderij hadden betere technische resultaten een gunstig effect op de mineralenuitstoot.
Peter Brouwers van LTO Nederland en Henk Flipsen van Nevedi zien in de fosfaatcijfers ’duidelijk het resultaat van hun gezamenlijke aanpak via het voerspoor’. Via het zogenoemde voerspoor streven LTO en Nevedi naar een betere benutting van fosfor in het voerrantsoen op rundvee- en varkensbedrijven. Dat moet In 2011 en 2012 leiden tot een lagere fosfaatuitstoot van 20 miljoen kilo.
Het voerspoor – met een reductie van circa 20 miljoen kilo fosfaat voor 1 januari 2013 – is één van de drie sporen in het nieuwe mestbeleid van staatssecretarissen Bleker en Atsma, naast mestverwerking en het kunnen gebruiken van mineralenconcentraten uit dierlijke mest als kunstmest. In 2015 moet in totaal circa 50 miljoen kilo fosfaat van de Nederlandse markt voor dierlijk mest zijn verdwenen. Voor de korte termijn was daarbij cruciaal dat de fosfaatproductie al in 2011 onder het fosfaatplafond zou blijven dat is opgenomen in afspraken met de EU-Commissie. Het plafond is vastgesteld op 173 miljoen kilo fosfaat, dat is het fosfaatproductie in 2002.

Eén reactie

  • Gerjo-Kompier1

    'het effect van het voerspoor is nog kleiner dan nagestreefd'. We zijn nog maar net begonnen. Als je de stop uit een halfvolle badkuip trekt, is deze ook niet binnen enkele seconden leeggelopen. Er gaan enkele rondes/seizoenen van krap bemesten en voeren overheen, voordat je een oordeel over het voerspoor traject kan geven. Ik vind 1 januari 2013 erg vroeg voor een eindconclusie.

Of registreer je om te kunnen reageren.