Home

Nieuws

Forfarmers stelt benutting voerequivalenten open voor klanten Hendrix UTD

Lochem – Forfarmers vergroot de groep klanten die voerequivalenten kunnen benutten.

Om voor benutting in aanmerking te komen, dienen klanten lid te worden van de coöperatie Fromfarmers en voerequivalenten te verkrijgen. Er worden geen nieuwe voerequivalenten uitgegeven. Het is volgens Forfarmers door de overname van Hendrix UTD, Hedimix en Farmfeed onmogelijk onderscheid te blijven maken op basis van herkomst van klanten.
Van 2007 tot en met 2016 wordt het vermogen van de coöperatie Fromfarmers op naam gezet. Elk jaar wordt maximaal 10 procent van het vermogen, dat eind 2006 137 miljoen euro bedroeg, verdeeld. Leden krijgen voerequivalenten op basis van de afname van producten in het verleden. Eén voerequivalent is bijvoorbeeld 1 ton mengvoer waard.
Forfarmers wil fabrieken optimaal benutten, waardoor productstromen niet meer zo makkelijk te herleiden zijn naar de vroegere bedrijven.
Naarmate voerequivalenten worden benut, krijgen leden participatiebewijzen die zijn te verhandelen of kunnen worden omgezet in verhandelbare certificaten. Deze certificaten kunnen ook worden verkocht aan partijen buiten de coöperatie of het voerconcern Forfarmers. Tot nu toe konden voerequivalenten alleen onder leden worden verhandeld.
Fromfarmers is voor bijna 88 procent eigenaar van Forfarmers.

Of registreer je om te kunnen reageren.