Home

Nieuws 456 x bekeken

Fiscus en stad remmen schaalvergroting

Den Haag – Het fiscale klimaat remt de bedrijfsbeëindiging, waardoor de schaalvergroting wordt belemmerd. En de nabije aanwezigheid van verstedelijking brengt boeren in een zwake positie als het gaat om grondverwerving en schaalvergroting.

Dat zijn twee conclusies die het landbouweconomisch instituut LEI van Wageningen UR trekt in een rapport over de relaties tussen schaalvergroting en grondmobiliteit.
Volgens het LEI wordt schaalvergroting in Nederland niet geremd door een lage grondmobiliteit. Maar er zijn wel factoren die een rol spelen bij de uitbreidingsmogelijkheden van bedrijven. Zo komt de grond van stoppende bedrijven vertraagd op de markt doordat bedrijven om fiscale redenen de bedrijfsbeëindiging uitstellen.
Agrarisch ondernemers hebben last van concurrentie op de grondmarkt als de grond bij voorbeeld ook voor stadsuitbreiding in aanmerking kan komen. Schaalvergroting door areaaluitbreiding wordt daardoor ernstig beperkt, aldus het LEI.
Het LEI concludeert dat ongeveer de helft van alle aankopen gebeurt binnen een afstand van 650 meter van de bedrijfsgebouwen en 80 procent binnen een afstand van 2,5 kilometer.

Of registreer je om te kunnen reageren.