Home

Nieuws

Europese boer is optimistisch en wil investeren

Frankfurt - Europese boeren zijn optimistischer dan een half jaar geleden. De investeringsbereidheid is groot. Dat blijkt uit onderzoek dat gehouden is onder 3.000 boeren in Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Kazachstan, Polen, Rusland en Oekraïne.

De boeren zijn optimistisch omdat zij verwachten dat de vraag wereldwijd naar landbouwproducten zal toenemen. Gevoed door de lage rentestand willen zij hun bedrijf de komende jaren verder ontwikkelen. Zij willen vooral investeren in innovatieve, kostprijsbesparende technieken om hun concurrentiekracht te vergroten.
De agrarisch ondernemers zijn positiever dan het vorig gehouden onderzoek, een half jaar geleden. Ruim de helft van de ondervraagde Duitse boeren willen het bedrijf doorontwikkelen. Dat is gemiddeld 6 procent meer dan de laatst gehouden enquête in het najaar van 2011.
Vooral de grote bedrijven hebben plannen. In het bijzonder akkerbouwbedrijven vanaf 200 hectare, melkveebedrijven vanaf 100 koeien en varkensbedrijven vanaf 1.000 mestplaatsen willen investeren. Een teruggang wordt verwacht van de investeringen in hernieuwbare energie zoals windenergie en vergisting. 19 procent wil investeren op dit gebied. Een half jaar geleden was dit nog 28 procent.
Ook de boeren in Rusland en de Oekraïne kijken positief naar de toekomst. In Polen lijken de boeren iets minder optimistisch.
De Trend Monitor Europa wordt in opdracht van de DLG (Deutsche Landwirtschap Gesellschaft) in samenwerking met het onderzoekinstituut Kleffman Group twee keer per jaar gehouden; in het voorjaar en in september na de oogst. Het onderzoek geeft een trend aan van het ondernemersklimaat in de agrarische sector en de belangrijkste ontwikkelingen en verwachtingen voor de toekomst. De resultaten van het onderzoek zijn vandaag gepresenteerd in Osnabrück.

Of registreer je om te kunnen reageren.