Home

Nieuws

Defensie beslist voortaan mee over aanleg windparken

Den Haag – Defensie wil meer controle op de aanleg van windparken in de buurt van radarinstallaties. Het ministerie gaat mede bepalen of een windmolen gebouwd kan worden of niet. Rense van Dijk, directeur van de Windunie, verwacht echter dat windparkontwikkelaars nauwelijks last krijgen van deze nieuwe maatregel.

Het ministerie van Defensie breidt de beschermde zones rondom acht radarinstallaties uit van 28 naar 75 kilometer. De radarinstallaties waar Defensie het luchtruim mee controleert, raken verstoord door de draaiende wieken omdat deze op vliegtuigen lijken. Dit betekent dat voor de bouw van iedere nieuwe windmolen toestemming moet worden gevraagd aan Defensie. Zij kunnen de bouw tegenhouden en indien nodig aanvechten bij de rechter.
Rense van Dijk: ”Defensie gaat elke molen toetsen op mogelijke radarvervuiling. Maar Defensie heeft tegelijkertijd ook de toetsingscriteria verruimd. De kans dat Defensie de aanleg van een windpark goedkeurt is hierdoor groter geworden. Per saldo verwacht ik niet dat er minder windparken kunnen komen in Nederland, maar Defensie heeft met deze maatregelen de controle op de aanleg van nieuwe molens vastgelegd.”
Door de maatregel komt vrijwel heel Nederland in een radarzone terecht. Nederland telt acht van dergelijke posten: in Friesland, Twente, de kop van Noord-Holland, op de Veluwe, in Utrecht en in Noord-Brabant. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu onderzoekt nog de zone-uitbreiding en de gevolgen voor de aanleg van nieuwe windparken.
Windparkontwikkelaars krijgen wel te maken met extra kosten want Defensie zal rapportages willen hebben over hoe radarvervuilend de windturbines kunnen zijn. Hoe hoog deze kosten zullen zijn, kan Van Dijk nog niet inschatten.
In diverse provincies worden plannen uitgewerkt voor de aanleg van windparken. Het Rijk wil in 2020 6000 megawatt aan windenergie aangelegd hebben. Dat is een verdubbeling van wat Nederland nu produceert.
Het ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M) werkt aan een visiedocument. Daarin leggen zij het kader vast waarbinnen windenergie mag plaatsvinden; waar in Nederland wel en waar niet windparken mogen worden aangelegd.
Van Dijk benadrukt dat boeren zich niet moeten laten ontmoedigen door de maatregel van Defensie. Van Dijk: ”Als boeren ambitie hebben op het gebied van windenergie dan is het nu de tijd om het bekend te maken en goed begeleidt een project te starten. De kaart voor de komende jaren wordt gemaakt. Nu de mogelijkheid om hierop voor te sorteren.”

Of registreer je om te kunnen reageren.