AlgemeenNieuws

Bleker: zonder Hedwige vindt Europa plan niet goed

Middelburg – Zonder ontpoldering van een deel van de Hedwigepolder gaat de Europese Commissie niet akkoord met een alternatief plan voor natuurherstel van verdieping van de Westerschelde.

Dat zegt staatssecretaris Henk Bleker van landbouw tijdens zijn uitleg over de alternatieve plannen voor natuurcompensatie langs de Westerschelde. In het plan wordt 100 hectare in de Hedwigepolder ontpolderd, naast een deel van de Welzinge- en Schorepolder en de Appelzak. “Ik heb uiteindelijk gekozen voor een compromis.” Bleker zegt dat de pijn verdeeld is over drie sectoren: landbouw, recreatie en gebied dat al was aangewezen als natuur. Bovendien zijn er ook verschillende regio’s aangewezen en niet alleen Zeeuws-Vlaanderen.” Hij is teleurgesteld hij de Europese Commissie niet heeft weten te overtuigen van de buitendijkse alternatieven.

ZLTO-vice-voorzitter Peter de Koeijer vindt het plan een idiote kers op een nog idiotere taart. “Op drie plekken ontpolderen in plaats van op één en alle buitendijkse maatregelen schrappen roept veel vragen op. Hij maakt zich grote zorgen om de kosten en wie deze kosten moet dragen.

Het nieuwe plan voor natuurherstel aan de Westerschelde kost net zoveel als het vorig plan, 190 miljoen euro. “We hebben van de 190 miljoen euro bovendien 60 miljoen euro risico-opslag ingecalculeerd. Dat moet ook bij zo’n plan”, aldus de staatssecretaris in Middelburg.

Zeeuwse belanghebbenden hoorden de uitleg gelaten toe, bij de kille ontvangst. Ze wilden vooral een garantie dat er in de toekomst geen ontpolderingen meer plaatsvinden. Bleker zegde toe dat hij niet meer mee wil werken aan verdiepingen van de Westerschelde waarvoor in Zeeland ontpolderd moet worden. Dit lijkt echter een loze toezegging, omdat in een verdrag is opgenomen dat Nederland moet meewerken aan verdiepingen van de Westerschelde.

Beheer
WP Admin