Home

Nieuws 1286 x bekeken 1 reactie

Bleker wil af van vergunning voor zuivere mestvergisting

Den Haag – Staatssecretaris Henk Bleker van landbouw onderzoekt de mogelijkheden om de vergunningsplicht voor monovergisters voor dierlijke mest te vervangen door algemene regels.

Monovergisting is een eenvoudige vorm van mestverwerking en het heeft beperkte gevolgen voor de leefomgeving, aldus Bleker.
Het ministerie wil hiermee de ontwikkeling van mestverwerking stimuleren. Tijdens de behandeling van de mestvisie in de Tweede Kamer merkte het CDA op dat het niet zo mag zijn dat initiatieven voor mestverwerking worden belemmerd door langdurige vergunningstrajecten.
Staatssecretarissen Bleker en Atsma (Milieu) verwachten dat de vergunningverlening voor mestverwerkingsinstallaties in het algemeen via de Regionale Uitvoeringsdiensten efficiënter kan plaatsvinden dan door bundeling van expertise. Er geldt bovendien een maximale termijn voor een vergunningverlening. Als deze wordt overschreden kan het bevoegd gezag aan de aanvragen er een dwangsom wegens niet tijdig beslissen verschuldigd zijn.
Voor mestverwerkingsinstallaties met een capaciteit van meer dan 50.000 ton dierlijke mest is een algemene maatregel van bestuur in procedure gebracht onder de crisis- en herstelwet. Deze installaties moeten worden gebouwd in een gebied met industriële bestemming en mogen niet in gebieden met een landbouwbestemming. Deze maatregel wordt naar verwachting deze zomer van kracht.

Eén reactie

  • mtsvanaaken

    begrijp ik dit goed; ziet de minister vergisten ook als een vorm van mestverwerken? (nieuwe mestbeleid)

Of registreer je om te kunnen reageren.