Home

Nieuws

Bijdrage agrocomplex totale economie afgenomen

Den Haag - De bijdrage van het Nederlandse agrocomplex aan de nationale toegevoegde waarde is tussen 2004 en 2009 afgenomen van 12,3 naar 10 procent.

Het belang van de sector voor de Nederlandse export en handelsoverschot steeg. Het handelssaldo van het agrocomplex steeg van 10 miljard euro in 1995 naar 11,3 miljard euro in 2009.
Dat blijkt uit een overzicht van het landbouweconomisch instituut, het LEI. De melkveehouderij draagt al jaren het meeste bij aan de toegevoegde waarde en werkgelegenheid. In 2009 was de melkveehouderij goed voor bijna 30 procent van de toegevoegde waarde binnen het agrocomplex en ongeveer 34 procent van de werkgelegenheid.
De glastuinbouw was goed voor 21 procent van de toegevoegde waarde en 18 procent van de arbeid. De intensieve veehouderij bracht 23 procent van de toegevoegde waardein en 22 procent van de arbeid. De akkerbouw is goed voor een bijdrage van 18 procent en 15 procent van de werkgelegenheid.
Volgens het LEI was het agrocomplex in 2009 verantwoordelijk voor 10 procent van de werkgelegenheid (tegen 12 procent in 2004). Het aandeel van de sector in de in totaal in Nederland uitgestoten hoeveelheid broeikasgas steeg in de periode van 23 naar ruim 25 procent. Het energieverbruik bleef met een aandeel van 14,8 procent gelijk.
De grondgebonden veehouderij is binnen het agrocomplex de grootste bron van broeikasgasemissies (35 procent), maar noteert wel een relatieve daling ten opzichte van 2004. Het aandeel van de glastuinbouw in de uitstoot steeg juist van 26 naar 27 procent.

Of registreer je om te kunnen reageren.