Home

Nieuws

Atsma positief over regisseur voor biogas-vergunningen

Den Haag – Staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu is positief over het idee om één regisseur aan te stellen die ondernemers ondersteunt bij het verlenen van vergunningen voor biogasinstallaties.

Dat zegt hij in reactie op een motie van VVD-kamerlid René Leegte. Hij wil het vergunningtraject voor vergistingsinstallatie vereenvoudigen om hiermee de productie van duurzame energie te stimuleren.
Atsma zegt dat hij, net als Leegte, vindt dat er één loket moet zijn waar burgers en bedrijven terecht kunnen. Atsma is bereid om de vergunningaanvragen voor meervoudige activiteiten, zoals mestvergisters en co-vergisters via één loket te laten plaatsvinden. "Ik zal dit zeker meenemen in de overleggen met gemeenten en andere overheden", zegt Atsma over het voorstel om hiervoor één regisseur aan te stellen.
Leegte constateert dat vergunningverlening van onder meer kleine energieprojecten vaak traag verloopt, omdat kennis bij het omgevingsloket versnipperd is. Leegte wil deze belemmeringen weg nemen om de productie van kleinschalige energieproductie te stimuleren.
De vorig jaar van kracht geworden Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) waar ondernemers bij één loket terecht kunnen voor de aanvraag van een omgevingsvergunning is volgens de politicus een goede eerste stap, maar dit is nog niet voldoende.

Of registreer je om te kunnen reageren.