Home

Nieuws

18,5 miljoen voor behoud agrarisch landschap Delfland

Den Haag – Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu trekt 18,5 miljoen euro uit voor investeringen in de kwaliteit van het cultuurhistorische landschap tussen Delft en Schiedam.

Gemeente Midden-Delfland gaat het geld gebruiken voor sanering van verspreid liggende kassen (5,3 miljoen) en voor behoud van traditionele agrarische bedrijvigheid en weidevogelbeheer in het gebied (13 miljoen).
De projecten in Midden Delfland maken deel uit van het convenant IODS (Intergrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam) dat het Rijk, lagere overheden, het Hoogheemraadschap Delfland en belangenorganisaties zoals LTO-Noord, ANWB en VNO-NCW-West in 2010 hebben afgesloten. Inzet van de afspraken is tegelijkertijd met de aanleg van de snelweg A4 Delft-Schiedam de natuur en recreatie in het gebied te versterken.

Of registreer je om te kunnen reageren.