Home

Nieuws 343 x bekeken

'Voorstellen eenvoudiger GLB schieten doel vaak voorbij'

Den Haag – Voorstellen tot vereenvoudiging van het Europees landbouwbeleid (GLB) schieten in veel gevallen hun doel voorbij. Dat zegt onderzoeker Pim Roza van het landbouweconomisch instituut LEI.

In sommige gevallen kan het beleid beter aan de lidstaten zelf worden gelaten, terwijl elders het nut van de maatregelen ontbreekt of de vereenvoudiging faalt.
De Europese Commissie overweegt bij boeren met een areaal kleiner dan drie hectare een groot deel van de administratieve last weg te nemen bij de aanvraag van directe betalingen. Volgens Roza zijn er in landen als Nederland of Denemarken bijna geen kleine boerenbedrijven. ”In sommige landen moet dus voor een handvol boeren een alternatief betalingsschema worden opgezet. Laat landen zelf kiezen of ze willen meedoen aan de regeling.”
Onder de vergroeningsvoorstellen zijn een verplichting tot het aanhouden van een ecologische focuszone (braak) van 7 procent van het akkerbouwareaal, en het behoud van grasland. Ook hier geldt volgens Roza dat per lidstaat de verschillen groot zijn. ”Stem de invulling af op de kenmerken van het land. Het gemeenschappelijk maken van beleid moet wel zinvol zijn. Vereenvoudiging is geen doel op zich.”
Bij de cross compliance, dus de set randvoorwaarden waaraan boeren moeten voldoen, ziet Roza naast een vereenvoudiging gelijktijdig de regels ingewikkelder worden. ”Je kunt regels opheffen, maar dat helpt netto qua regeldruk niet als je gelijktijdig bijvoorbeeld de kaderrichtlijn water en richtlijnen voor pesticidengebruik invoert.”
Bij voorstellen voor de evaluatie van het plattelandsbeleid schrikt Roza van het grote aantal indicatoren. De betekenis van de indicatoren is soms onduidelijk. ”De impact is onduidelijk.”

Of registreer je om te kunnen reageren.