Home

Nieuws 1 reactie

Van der Eijk nieuwe voorzitter Bond van Landpachters BLHB

Op de algemene ledenvergadering van de BLHB, beter bekend als De Bond van Landpachters, is ir. P.J. van der Eijk gekozen als landelijk voorzitter. Hij volgt hiermee Jos van Maanen op, die deze functie 7 jaar heeft bekleed.

Piet van der Eijk, akkerbouwer in Dordrecht is geen onbekende in de wereld van pacht en grondzaken. Naast het akkerbouwbedrijf is Van der Eijk werkzaam als zelfstandig pacht- en onteigeningsdeskundige en lid van Grondkamer Zuidwest.
De BLHB, Bond van Landpachters en eigengrondgebruikers is een vereniging die zich inzet voor belangenbehartiging op het gebied van pacht, erfpacht en grondgebruik. Als vereniging is zij nauw betrokken bij wetgeving, pachtprijsbesluiten en advisering in pacht- en grondzaken. Van der Eijk wil als voorzitter het gevoerde beleid voortzetten, maar zich ook inzetten om de vereniging meer bekendheid te geven en haar positie in het debat te onderstrepen. Voormalig voorzitter Van Maanen zal als bestuurs- en ledenadviseur aan de vereniging verbonden blijven, waarbij hij tevens de redactie op zich neemt van het maandelijks ledenblad De Landpachter.

Boerderij Vandaag

Eén reactie

  • KMWP

    hopen dat hij z'n ogen gaat openen!!

Of registreer je om te kunnen reageren.