Home

Nieuws 308 x bekeken

Schippers stelt nog geen reductiedoelstelling ESBL in

Den Haag – Minister Schippers van volksgezondheid wil nog geen doelstellingen instellen voor de reductie van ESBL-vormende bacteriën in pluimvee.

Dat blijkt tijdens een debat over antibioticagebruik in de Tweede Kamer. CDA-kamerlid Henk Jan Ormel diende met steun van VVD, Christenunie en PVV een motie in waarin ze vragen om een plan van aanpak met reductiedoelstellingen om de risico’s voor de volksgezondheid veroorzaakt door ESBL-vormende bacteriën te verminderen. Hierbij moet niet alleen gekeken worden naar de veehouderij, maar ook naar import uit het buiteland, humaan gebruik van antibiotica en overdracht via voedsel en milieu.
Schippers zegt dat reductiedoelstellingen nu echt niet uitvoerbaar zijn. ”Een effectieve reductiedoelstelling is pas realistisch als er meer informatie bestaat over de transmissieroutes en de concrete bijdrage van deze routes aan de problematiek”, aldus Schippers. Ze benadrukt dat er veel onderzoek gaande is naar de  ESBL’s en de precieze bijdrage van mogelijke bronnen. De minister wil nu nog geen doelen instellen, ook niet de suggestie die Ormel doet om op termijn 100 procent reductie in te stellen. ”Dan moeten we steeds rapporteren dat we het nog niet gehaald hebben. Reductiedoelstellingen moeten wel realistisch zijn”, aldus Schippers.
Om dezelfde reden wijst ze een motie van SP-kamerlid Henk van Gerven om het antibioticagebruik in 2013 te reduceren met 75 procent ten opzichte van 2009, zoals het advies van de GGD luidt.  ”Hoe meer reductie hoe beter, maar we moeten ook betrouwbaar zijn. De sector zet zich enorm in om de reductie te halen. We weten ook dat de eerste stappen het makkelijkst zijn.”

Of registreer je om te kunnen reageren.