Home

Nieuws 1 reactie

'Resistentie bij bacteriën is niet te stoppen'

Amersfoort - Resistentie bij bacteriën is niet langer een ziekenhuisprobleem maar een volksgezondheidsprobleem.

Het probleem zal alleen maar groter worden. Dit zei Roel Coutinho, directeur van het RIVM dinsdag tijdens de 22e Transmissiedag Infectieziekten in Amersfoort.
De jaarlijkse transmissiedag stond dit jaar in het teken van antibioticaresistente bacteriën. “Dit is een belangrijk, maar tegelijk ook een ingewikkeld probleem. De komende jaren gaat hierin veel veranderen”, aldus Coutinho. Volgens hem moet er beter worden samengewerkt tussen de GGD-en, ziekenhuizen, veterinairen en microbiologen op tijdig in te grijpen bij uitbraken van resistente bacteriën. “Een drama zoals de klebsiella-uitbraak in het Maasstad ziekenshuis willen we voorkomen. Als iedereen goed op de hoogte is, en als informatie op een begrijpelijke manier wordt gecommuniceerd kan sneller worden ingegrepen”, aldus Coutinho.
Volgens Ewout Fanoy van het Centrum Infecfieziektebestrijding van het RIVM is resistentieontwikkeling bij bacteriën een heel natuurlijk fenomeen maar is wel een groter probleem aan het worden. “Zelfs in ijslagen van duizenden jaren oud zijn resistente bacteriën gevonden. In de jaren 40 werd voor het eerst penicilineresistentie aangetoond in mensen, in de jaren 60 kregen we te maken met de methilicine resistentie S. aureau (MRSA). Maar we zien dat de laatste jaren de ziektelast door resistente bacteriën rap toeneemt.” Fanoy noemde ook de oprukking van de super ESBL-bacterie, die in tegenstelling tot de ‘gewone’ ESBL resistent is voor nog meer antibiotica.
Omdat het probleem van resistentie groter zal worden moet de rol van de GGD-en daarom veranderen, pleit Aimeé Tjon-A-Tsien, arts bij de GGD- Rotterdam-Rijnmond. Volgens haar moet er bijvoorbeeld worden ingezet in verhoogde inzet op hygiëne bij de bevolking in het algemeen. “Reizigers naar risicogebieden voor resistentie moeten specifieke hygiëneadviezen krijgen met betrekking tot voedsel en water. Ook in gezinnen en op scholen is er nog veel winst te behalen met een oud maar beproefd wapen tegen de verspreiding van bacteriën: handen wassen.”

Eén reactie

  • Mozes

    Impliciet wordt erkent dat het niet alleen aan de veehouderij ligt.
    Dat doet overigens niets af aan de noodzaak om zo weinig mogelijk antibiotica in de veehouderij te gebruiken.

Of registreer je om te kunnen reageren.