Home

Nieuws 786 x bekeken

Nog geen concrete verwerkingspercentages in mestwet

Den Haag - In de nieuwe mestwet die naar verwachting deze of volgende week naar het kabinet gestuurd wordt, zullen geen concrete percentages worden opgenomen voor verplichte mestverwerking.

De verwerkingsprecentages zullen later in de vorm van een ministerieel besluit of Algemene Maatregelen van Bestuur worden toegevoegd aan de mestwet. De verwachting is dat deze percentages in april of mei bekend worden.
De percentages verplichte mestverwerking worden vastgesteld op basis van regio, diersoort en mestsoort. Doelstelling is dat in de veedichte gebieden een hoger percentage verplichte mestverwerking geldt dan in extensieve gebieden. De percentages worden gebaseerd op veedichtheid en plaatsingsruimte voor dierlijke mest in de regio. De verwachting is dat hierbij dezelfde regio’s worden aangehouden als bij de dierrechten: regio Zuid, Oost en Overig.
Als de verwerkingspercentages niet in de wet worden opgenomen kunnen ze eenvoudiger worden aangepast, omdat hiervoor geen wetswijziging nodig is.
Het kabinet bespreekt de nieuwe mestwet deze maand, waarna de Raad van State om advies wordt gevraagd over de wet. Staatssecretaris Henk Bleker van landbouw probeert het wetsvoorstel uiterlijk half juni naar de Tweede Kamer te sturen, waardoor de wet nog voor het zomerreces door de Kamer behandeld kan worden. Doelstelling is dat de mestwet per 1 januari 2013 van kracht wordt. Volgens Bleker ligt alles hiervoor op schema.
De nieuwe mestwet is gebaseerd op drie sporen: vermindering van mineralenproductie via het voerspoor, verplichte mestverwerking van een deel van het bedrijfsmineralenoverschot en verwerking van dierlijke mest tot mineralenconcentraat.

Of registreer je om te kunnen reageren.