Home

Nieuws

Natuurcommissie heeft nog geen opdracht

Den Haag – De samenstelling van de commissie wijze mannen die de provincies moet helpen bij de onderlinge verdeling van natuurgronden is bekend. Maar de precieze opdracht laat nog op zich wachten.

In de commissie zitten Antoon Vermeer (voorzitter van de Raad voor het Landelijk Gebied en oud-voorzitter van ZLTO), Geert Jansen (voorzitter van het Faunafonds en oud-commissaris van de koningin in Overijssel), Rudy Rabbinge (emeritus hoogleraar en oud PvdA-senator), Sybe Schaap (oud-dijkgraaf, VVD-senator en bijzonder hoogleraar) en Peter van Wijmen (jurist, oud CDA-kamerlid, bijzonder staatsraad en hoogleraar natuurbeschermingsrecht). De commissie is ingesteld door het Inter Provinciaal Overleg en heet officieel de Externe Commissie Ontwikkelopgave Natuur.
De commissie gaat zich onder meer buigen over de verdeling van de gelden die vrijkomen door de verkoop DLG-gronden. Deze zogenoemde grond-voor-grondregeling houdt in dat landbouwgronden die zijn aangekocht voor de realisering van natuur of als ruilgrond, weer worden verkocht om op andere plekken grond voor natuurontwikkeling aan te komen. Daarbij wordt voorrang gegeven aan grondaankoop waarvoor nog juridische verplichtingen zijn aangegaan.
Provincies zijn ondertussen bezig de herijking van de ecologische hoofdstructuur handen en voeten te geven. Alleen Gelderland is zo ver dat al vastligt hoeveel de geplande EHS wordt verkleind. De overige provincies denken daarover op zijn vroegst rond de zomer meer duidelijkheid te hebben.

Of registreer je om te kunnen reageren.