Home

Nieuws

Limburg trekt meer geld uit voor agrarisch natuurbeheer

Maastricht - De provincie Limburg trekt dit jaar toch meer geld uit voor natuurbeheer op landbouwgronden, met name ten behoeve van hamsters en weide- en akkervogels.

Het gaat om een bedrag van 835.000 euro voor ruim 60 agrariërs. Dat is tien mille meer dan eerder gepland. Dit heeft de Gedeputeerde Staten ondanks de rijksbezuinigingen besloten. Gedeputeerde Noel Lebens reageert: "Natuurlijk had ik ook liever gezien dat we nog meer kunnen doen aan agrarisch natuurbeheer. Maar we zullen qua financiën nu eenmaal moeten roeien met de riemen die we hebben. Wat me optimistisch stemt is de toenemende medewerking van agrariers die ook aan natuurbeheer willen gaan doen."
Het grootste bedrag, ruim 711.000 euro, gaat naar 27 agrariërs in Zuid-Limburg, die op hun grond een hamstervriendelijk beheer voeren. De provincie stimuleert dit reeds tien jaar samen met het Rijk. Doel er van is de achteruitgang van hamsters te stoppen om de diersoort voor Nederland te behouden. Dit beleid werpt vruchten af. Zuid-Limburg telt inmiddels 600 hamsterburchten op circa 300 hectare grond.
Het natuurbeheer voor hamsters pakt ook goed uit voor bedreigde akkervogels. In Zuid-Limburg bewerkt een vijftal agrariërs in de omgeving Colmont en Bruisterbosch hun grond zodanig dat ook bedreigde vogels als veldleeuwerik er betere kansen krijgt. Zij ontvangen hiervoor 19.000 euro samen. In Midden-Limburg doen twaalf agrariërs aan akkervogelbeheer met 15 hectare grond. Zij krijgen daarvoor een vergoeding van 25.000 euro. In het gebied de Groote Peel wordt op zo’n 100 hectare weidevogelbeheer gevoerd ten behoeve onder meer de grutto en de wulp waarvoor 116.000 euro wordt uitgegeven.

Of registreer je om te kunnen reageren.