Home

Nieuws 905 x bekeken 1 reactie

Lachgas uit landbouwgronden onderschat

Wageningen – De emissie van lachgas uit bemest grasland is onderschat. Dat blijkt uit een studie van Alterra, onderdeel van Wageningen UR.

Alterra verzamelde voor het veenweidegebied gegevens over de lachgasemissies tussen 2005 en 2009 op melkveeproefbedrijf Zegveld. Hieruit bleek dat de gemiddelde jaarlijkse lachgasemissies van beweide veenweidepercelen en droge percelen hoger uitkwamen dan de emissies die met huidige modellen werden berekend. Vooral onder droge omstandigheden leidt de officiële methode voor berekening tot een onderschatting van de gemeten emissies.
Doordat er nu meetgegevens over een lange termijn zijn verzameld kan een nauwkeuriger voorspelling worden gedaan over de lachgasemissie. Omdat deze emissie een aanzienlijke bijdrage levert aan de totale broeikasgasemissies is het belangrijk om een realistische meetwaarde te hebben om effectief maatregelen te kunnen nemen.

Eén reactie

  • aasgieren

    Laat ze eens in de oostvaardersplassen meten, die nutteloze subsidie opvreters. Ben natuurlijk voor wolven in de natuur tuinen van de oostvaardersplassen.. krijgen we een mooi evenwicht hebben de ervaringsdeskundige uit Ermelo berekend na een proef met overtollige opvreters. de lachgasemissies waren overweldigend.

Of registreer je om te kunnen reageren.