Home

Nieuws

LTO Noord Flevoland: nu pas op de plaats met Oostvaarderswold

Lelystad - LTO Noord Flevoland zegt dat de provincie nu echt pas op de plaats moet maken met de plannen voor de realisering van de Oostvaarderswold. Voorzitter Arnold Michielsen van de provinciale land- en tuinbouworganisatie zegt in een eerste reactie op de uitspraak van de Raad van State, dat duidelijk in beeld moet komen wat de stand van zaken is.

 

Michielsen zegt dat er scenario's zijn doorgerekend, waarbij het er op neerkomt dat elke Flevolandse burger 350 euro kwijt is aan de provincieplannen. "Het zou best kunnen dat  dat scenario nu werkelijkheid wordt."

Volgens het nu vernietigde provinciebesluit werd in de geplande Oostvaarderswold de bestemming agrarische grond omgezet in natuurgrond. Dat moet nu weer worden terug gedraaid. LTO Noord inventariseert de mogelijke gevolgen van deze uitspraak en wat er nu verder moet gebeuren.

 

Flevolands gedeputeerde Marc Witteman heeft teleurgesteld en met onbegrip gereageerd op het besluit van de Raad van State om een streep te zetten door het plan Oostvaarderswold. "Ik ben even sprakeloos", liet hij via Twitter weten, kort nadat de uitspraak van de rechter bekend was gemaakt.

 

De Raad van State heeft het besluit van de provincie Flevoland voor de realisering van de Oostvaarderswold vernietigd. Tegen het besluit van de rechter is geen beroep meer mogelijk. De provincie heeft al 108 miljoen euro geïnvesteerd in de Oostvaarderswold, maar door het besluit van het kabinet geen nieuw geld uit te trekken voor de realisering van natuurplannen, kon het project niet volgens de plannen worden voortgezet. De provincie wilde toch doorgaan met een andere financiering. Betrokken agrarisch ondernemers en LTO Noord in de provincie Flevoland gingen tegen het provinciebesluit in bezwaar en krijgen nu van de rechter gelijk.

 

Volgens de rechter heeft de provincie te weinig financiële onderbouwing voor het plan. Door de bezuiniging op natuur door staatssecretaris Henk Bleker ontstaat in de plannen een tekort van 132 miljoen euro. De provincie heeft zelf niet het geld dat gat te dichten. Bovendien heeft de provincie niet aannemelijk kunnen maken er voldoende geld is om een soberder plan uit te voeren, waarbij ook geld van andere partijen beschikbaar is. Volgens de rechter is het besluit van de provincie niet deugdelijk gemotiveerd.

Of registreer je om te kunnen reageren.