Home

Nieuws 3 reacties

LTO Flevoland wil aanpassing Oostvaarderswold

Lelystad – LTO Noord in de provincie Flevoland roept de provincie op het Oostvaarderswold niet in de huidige plannen voort te zetten. Provinciale Staten praten woensdag over een aangepast plan voor het natuurgebied waarvoor 1.800 hectare landbouwgrond wordt opgeofferd.

Volgens LTO Noord-Flevoland zijn er alternatieven. ”Wij hebben er nooit een geheim van gemaakt dat wat ons betreft het hele gebied agrarisch kan blijven”, zegt provinciaal secretaris Jasper van der Horst. Maar LTO Noord heeft oog voor andere belangen en wensen. ”Als er noodzaak is voor natuurcompensatie en behoefte aan recreatiegebied, willen we daarover meedenken, maar dan wel graag in de juiste proporties. Er zijn andere methodes denkbaar dan 1.800 hectare landbouwgrond om te zetten in vlakdekkende natuur”, aldus Van der Horst.
Gedeputeerde Staten hebben voorgesteld de plannen voor het natuurgebied voort te zetten, ondanks het besluit van staatssecretaris Henk Bleker om geen geld meer uit te trekken voor nieuwe natuur.
De besluitvorming in Provinciale Staten komt op een cruciaal moment. Woensdag doet de Raad van State ook een uitspraak over de bezwaren die zijn ingediend tegen het inpassingsplan Oostvaarderswold. Die uitspraak bepaalt mede of en hoe de realisatie van de plannen door particuliere organisaties kan worden voortgezet. Van belang daarbij is ook de onderhandeling tussen rijk en provincie over de financiering.

Laatste reacties

 • Spotvogel

  Ik ben mordicus tegen het ongestructureerd aanleggen van nieuwe natuur, maar ook tegen het coute que coute vasthouden aan landbouwbelangen bij de inrichting van broodnodige ruimte, om 17 miljoen inwoners in een land met een totale oppervlakte van 42.500 km2 een menswaardig leven te bieden. We moeten m.i. af van de sinds oktober 2010 ingeslopen gedachte dat natuur synoniem is aan 'onproductieve rotzooi'! Dat het zo'n gribus werd is te danken aan totaal doorgeschoten stadse natuurbarbaren, die menen dat ze ons land weer tot een wildernis kunnen doen verworden. Hoe dat afloopt is in de Oostvaarderplassen te zien. Daarom moet het Oostvaarderswold een faire kans krijgen om te bewijzen dat het ook anders kan. Maar daarvoor is het wél noodzakelijk dat echte ecologisch specialisten bij de inrichting en het beheer worden betrokken. Dan zal het gegarandeerd een doorslaand succes worden.

 • info104

  In de jaren dat er een begin werd gemaakt met de inpoldering van het ijselmeer zijn er zeer hoge kosten gemaakt om deze polders te ontplooien .De opzet om in Ned. de beschikbare cultuurgrond te waarborgen omdat de grote steden steeds meer landbouwgrond lieten veranderen in woningen, industrie en wegen. Nu daar door elke burger een bijdrage voor is geleverd gaan we de grond voor 1800 plus de bestaande 3500ha van de oostvaardersplassen uitbreiden , terwijl dat deze grond bestemt was voor de productie van landbouwproducten, nu we in de agrarische sector een grote behoefte hebben aan goede cultuurgrond gaat een provincie kosten wat kost deze zelfs met overheidgeld uit de roelatie nemen. Ik dacht dat we in de provincie Flevoland betere ondernemers in het provinciehuis hadden zitten, ze beseffen niet wat voor super grond ze aan het verkwanselen zijn. We moeten als boeren de eis stellen dat we de inpoldering van de Markerwaard bedingen als deze onzin doorgaat, en de garantie erbij dat er 1000 jaar geen steden in worden gebouwd, dan kunnen agrarische ondernemers zich rustig vestigen ,nu worden ze net als wild verjaagd van hun boerderij.
  Dan die v/d Horst hij wil vlakdekkende natuur , weer wat nieuws en zonder nadere uitleg ,wat moet een boer hiermee. De meeste boeren zijn zwaar tegen het project maar de (heren) zeten door met geld van de burger.Wat in een tijd van bezuinigen beslist niet past.

 • Peter1125

  info 104, jij moet ook in de politiek, mijn stem heb je

Of registreer je om te kunnen reageren.