Home

Nieuws

Kamer wil oneerlijke concurrentie werknemers tegen gaan

Den Haag – De Tweede Kamer wil dat oneerlijke concurrentie tussen werknemers uit EU-lidstaten op arbeidsvoorwaarden wordt tegen gegaan.

Een motie van CDA-kamerlid Eddy van Hijum hierover werd met steun van de SP, PvdD, PvdA, Groenlinks, D66, SGP, Christenunie en PVV aangenomen.
De Kamer vindt dat Nederland er bij de Europese Commissie op moet aandringen om de informatie-uitwisseling tussen nationale sociale zekerheidsinstellingen te bevorderen. Daarnaast vraagt de Kamer de regering te onderzoeken of Nederland de mogelijkheden van de Dienstenrichtlijn en de Detacheringsrichtlijn optimaal benut om de arbeidsvoorwaarden aan uitzendkrachten uit andere lidstaten op te leggen.
Door werknemers uit Oost-Europa via schijnconstructies in Nederland aan het werk te zetten, ontstaat oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt, terwijl ook voor deze werknemers de Nederlandse arbeidsvoorwaarden gelden.
Een motie van PVV-kamerlid Ino van den Besselaar, om malafide uitzendbureaus harder aan te pakken, werd Kamerbreed gesteund.

Of registreer je om te kunnen reageren.