Home

Nieuws 306 x bekeken

Kamer wil landelijke dekking pilots mineralenconcentraat

Den Haag - De Tweede Kamer wil dat de pilots met mineralenconcentraten worden uitgebreid zodat er een landelijke dekking komt.

Een motie van CDA-Kamerlid Ger Koopmans en PVV-Kamerlid Dion Graus werd door alle fracties, met uitzondering van de Partij voor de Dieren en Groenlinks ondersteund. De Kamer wil dat niet alleen een landelijke dekking, maar ook dat alle sectoren deel kunnen nemen aan de pilots voor mineralenconcentraten, onder dezelfde voorwaarden als de bestaande pilots.
Nederland telt op dit moment acht pilots voor mineralenconcentraten, die zich vooral in het zuiden en oosten van het land bevinden. Pijnlijk is dat een van de eerste pilots op dit gebied, van de vergistingsinstallatie in het Overijsselse Heeten stil ligt vanwege een faillissement.
De Europese Commissie in Brussel heeft nog geen groen licht gegeven voor een definitieve toelating van het gebruik van mineralenconcentraat als kunstmestvervanger. Hiervoor is de werking van het concentraat te variabel. De Commissie staat het voortzetten van pilots wel toe.
De Kamer vindt ook dat de regering alles in het werk moet stellen om de mestbewerkings- en mestverwerkingsinitiatieven te faciliteren, om hiermee de verplichte mestverwerking voor bedrijven met een mineralenoverschot, van de grond te krijgen.
Na het aannemen van een motie van CDA-er Koopmans en VVD-er Janneke Snijder, kunnen deelnemers van het Bedrijfsmineralenplan dit ook in 2012 voortzetten.  Staatssecretaris Henk  Bleker van landbouw heeft aangegeven dat hij bereid is dit te doen, maar dat de deelnemers zich echt aan de afspraken moeten houden. Bleker wil strikte voorwaarden stellen en afspraken maken over de naleving, zodat het bedrijfsmineralenplan ook handhaafbaar is.”Ik zal in geval van onvoldoende naleving wel optreden”,  aldus Bleker.

Of registreer je om te kunnen reageren.