Home

Nieuws 7 reactieslaatste update:26 mrt 2012

Kabinet stemt in met mestwet

Den Haag – Het kabinet heeft ingestemd met de nieuwe mestwet, waarin mestverwerking tot een product dat buiten de Nederlandse mestmarkt wordt afgezet verplicht wordt gesteld.

Veebedrijven die meer mest produceren dan ze op eigen grond kwijt kunnen, moeten een deel van deze overschotsmest gaan verwerken.
Het bepalen van de mestproductie en mestplaatsingsruimte, en daarmee ook het bedrijfsoverschot, gebeurt op basis van fosfaat en niet op basis van stikstof.
Het kabinet vindt dat het huidige systeem van dierrechten het bedrijfsleven onvoldoende uitdaagt en te weinig impulsen biedt voor innovatie op het vlak van milieu en duurzaamheid.
Premier Mark Rutte kan nog niet bevestigen dat deze mestwet het mestprobleem van Nederland oplost. ”We menen hiermee het probleem in ieder geval terug te dringen. Het vraagstuk raakt ook het milieuvraagstuk en het vraagstuk over de grote Nederlandse agrarische sector. Dat is op zichzelf een sector waar we heel trots op zijn. Maar elk voordeel heeft zijn nadeel. Daarom moeten we hier daadkrachtig optreden”, zegt Rutte.  
Bij de ontwikkeling van de nieuwe mestwet hebben LTO en de Nederlandse Varkenshoudersvakbond een belangrijke rol gespeeld. Rutte vindt dit goed, omdat er draagvlak moet zijn voor de plannen in de sector. “Uiteindelijk neem je besluiten in het Kabinet, na een rechtstreekse dialoog met de Tweede Kamer. Maar ik ben er nooit op tegen om ook maatschappelijke sectoren zoveel mogelijk een rol te geven, mits zij uiteindelijk geen formele macht krijgen. Het zoeken naar draagvlak bij maatschappelijke organisatie is natuurlijk altijd goed. Maar als dingen niet werken, dan moet de beslismacht liggen waar hij hoort te liggen, dat is bij de politiek”, aldus Rutte.  
Maxime Verhagen, minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, verwacht dat er in Brussel goedkeuring komt voor de nieuwe mestwet. ”Daar hebben we alle vertouwen in. Anders hadden we nu niet ingestemd met het voorstel van staatssecretaris Henk Bleker”, aldus Verhagen. Een van de drie sporen, het verweken van dierlijke mest tot kunstmestvervanger, heeft vanuit Brussel echter nog geen groen licht. ”We hebben er vertrouwen in dat dit er wel komt”, aldus Verhagen.
Ook Verhagen wil niet zeggen dat deze mestwet het mestprobleem oplost. ”Het zal zeker een positieve bijdrage leveren.”
De nieuwe mestwet, gebaseerd op vermindering van mineralen in het veevoer, verplichte mestverwerking en verwerking van dierlijke mest tot kunstmestvervangers wordt 2013 van kracht. De wet wordt nu naar de Raad van State gestuurd, waarna de Tweede Kamer zich in juni mag buigen over de wet.

Laatste reacties

 • boerjaco

  ik snap het bericht niet goed zelfs niet na 2x lezen
  gaat dit ook gelden als je alle mest laat afvoeren door een bedrijf zoals jan bakker

 • mfanto

  bla bla bla wat een ge###

 • Hans Sudfryslan

  De overheid vindt dat de huidige systeem van dierrechten het bedrijfsleven onvoldoende uitdaagt en te weinig impulsen biedt voor innovatie op het vlak van milieu en duurzaamheid. Hoe wil men dat dan realiseren met een lege beurs bij agrariers . En mest zijn wij heel erg nodig om de bodemvruchtbaarheid op peil te houden.

 • zanden

  Het economische belang van de primaire landbouw voor de Nederlandse economie is marginaal: blijkens de Land- en Tuinbouwcijfers 2011, pag. 16 is het slechts 1,5%. Bruto wel te verstaan en inclusief visserij en bosbouw. Staatssecretaris Bleker antwoordde december 2011 op vragen van de Partij voor de Dieren dat de bijdrage van de bio-industrie ( varkens, plofkippen) in 2009 0,3% van het nationaal product was. Bruto. De bijdrage van de land- en tuinbouw en die van de bio-industrie in het bijzonder is dus nogal marginaal.
  De motieven van premier Rutte om niet in te grijpen in de veestapel kunnen dus geen economische achtergrond hebben.

 • drientje

  Volgens mij moet iedereen al jaren de mest verantwoord afzetten. De mest afzetprijzen zakken alleen maar en de gebruiksnormen zijn dit jaar weer lager
  Hoe valt dit allemaal met elkaar te rijmen.

 • wesselingh

  de problemen worden in den haag / brussel gemaakt c,q opgelost door de regeltjes te verzwaren of te versoepelen; kortom het is allemaal werkgelegenheid voor derden over de rug vasn de boer......

 • Mels

  Er is helemaal geen mestprobleem,het wordt op de verkeerde plek gescheten en kan niet aangewend worden op een eenvoudige manier.

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.