Home

Nieuws

'Innovatie komt vooral voort uit ondernemers, niet uit de markt'

Den Haag - Innovaties ten behoeve van duurzaamheid komen vooral voort uit ondernemers en niet uit de markt.

Dat concluderen onderzoekers van Wageningen UR en Syntens Innovatiecentrum in een nota opgesteld voor het ministerie ELI. Duurzaamheid wordt vooral gezocht in het product, bijvoorbeeld door dier- en milieuvriendelijke productiemethoden te introduceren.
De onderzoekers onderzochten zes praktijkvoorbeelden waaronder Campinamelk, Frysk Eko Product en Preiteelt de Grond Uit. Duurzame aspecten worden volgens de onderzoekers niet altijd uitdrukkelijk naar de eindgebruiker gecommuniceerd. Vaak wordt de aandacht gericht op het verhaal achter het product, de beleving en de Nederlandse of regionale herkomst.
De onderzoekers stellen dat innovatie vooral kan worden gestimuleerd door samenwerking, een samenhangend businessmodel en het verzamelen van informatie over de markt. Het aanwijzen van een 'probleemeigenaar' is volgens de onderzoekers ook belangrijk omdat anders partijen elkaar wantrouwen en niet adequaat optreden.

Of registreer je om te kunnen reageren.