Home

Nieuws 2 reacties

Gelderland wil bouwblok niet begrenzen

Arnhem – Provincie Gelderland wil geen grenzen stellen aan de bouwblokgrootte van de grondgebonden veehouderij.

Dat heeft Gedeputeerde Staten laten weten in een notitie die deze week aan de Provinciale Staten is gestuurd.
Gedeputeerde Staten heeft in de notitie ’Duurzame veehouderij: ruimtelijke zonering’ aangegeven dat ze agrarisch ondernemers willen stimuleren hun bedrijf op een duurzame wijze te ontwikkelen. Gelderland wil de boeren ontwikkelruimte geven en kiest daarom niet voor een bouwblokbeleid voor de grondgebonden veehouderij.
Peter Schrijver van LTO Gelderland zegt blij te zijn met de opvatting van GS. ”We hebben daar de afgelopen periode regelmatig over gediscussieerd met de provincie. De vraag was of de provincie grenzen moet stellen aan de grootte van de grondgebonden veehouderijbedrijven. We zijn het eens geworden dat als je boerenbedrijven wilt stimuleren in duurzaamheid deze niet begrensd moeten worden in omvang.”
In de notitie stelt Gelderland nadrukkelijk dat zij het doel (duurzaamheid) centraal wil stellen en niet het middel (de grootte van het bouwblok). Bedrijven die aantoonbaar voldoen aan de duurzaamheidseisen op het gebied van volksgezondheid, dierenwelzijn, milieu en ruimtelijke kwaliteit, krijgen meer ontwikkelruimte.
De visie van GS moet nog bekrachtigd worden door de Provinciale Staten. Ook zullen de Gelderse gemeenten de visie van GS moeten delen omdat zij gaan over de bestemmingsplannen.

Laatste reacties

 • j.verstraten1

  geweldig, maar kan een intensief bedrijf dat ook aantoonbaar voldoet aan betreffende eisen dan ook meer ontwikkelruimte krijgen LTO Gelderland?

 • JaspersJWBT

  Waarom een onderscheid tussen grondgebonden en niet grondgebonden.
  Het gaat om duurzaam,dierenwelzijn en om acceptatie door de omgeving.
  Als intensieve bedrijven deze toets kunnen doorstaan,zijn er toch geen redenen
  om af te wijken omdat het bedrijf niet grond gebonden is.Trouwens wat is grondgebonden hoeveel rundveebedrijven houden hun koeien buiten?

Of registreer je om te kunnen reageren.