Home

Nieuws

Gelderland wil af van subsidiestelsel agrarisch natuurbeheer

Arnhem – De provincie Gelderland wil af van het huidige ingewikkelde subsidiesysteem voor agrarisch natuurbeheer.

De provincie wil niet langer dat terreinbeherende organisaties (TBO’s), boeren en landgoedeigenaren jaarlijks subsidiegeld moeten aanvragen en daarop gecontroleerd worden. In plaats daarvan wil Gelderland een meerjarig contract afsluiten met de TBO’s en particulieren waarin het beheer wordt geregeld. De Provincie, TBO’s en LTO verwachten met deze werkwijze veel geld te kunnen besparen.
De provincie waakt nu over een lappendeken van subsidiefondsen voor landschap- en natuurbeheer. Tot nu toe vroeg iedere natuur- en landschapsbeherende organisatie en grondeigenaren jaarlijks subsidie aan voor agrarisch natuurbeheer. Ook voerde de provincie jaarlijks controle uit of de gelden goed besteed werden. Dat stelsel gaat op de schop als het aan verantwoordelijk gedeputeerde Jan Jacob van Dijk, LTO, de natuur- en landschapsorganisaties en waterschappen ligt. Van Dijk: ”We willen met de terreinbeheerende organisaties en de grondeigenaren zakelijke overeenkomsten afsluiten voor een periode van telkens zeven jaar. In het contract wordt een prestatiedoelstelling opgenomen. Op deze manier weten wij voor lange tijd waar we aan toe zijn en de natuurbeheerders ook.” Van Dijk benadrukt dat de uitvoering van het huidige subsidiestelsel te veel geld kost en het niet meer van deze tijd is. ”We denken met deze nieuwe werkwijze veel geld te kunnen besparen en zodoende het tekort van 9 miljoen euro te dichten”, aldus Van Dijk. Daarnaast wordt onderzocht of agrarisch natuurbeheer en ganzenbeheer betaald kunnen worden uit geld van Europa.
Provincie Gelderland en LTO, natuur- en landschapsorganisaties en de waterschappen hebben uitgerekend dat het agrarisch natuurbeheer vanaf 2014 jaarlijks 44 miljoen euro kost. De provincie heeft echter jaarlijks 35 miljoen euro beschikbaar. Om het verschil van 9 miljoen euro te overbruggen willen de partijen het huidige systeem van subsidiegelden en de controle daarop over boord gooien.
Het snijden in de overheadkosten is onderdeel van de nieuwe afspraken over natuur- en landschapsbeheer die de provincie sloot met de landbouw-, natuur en landschapsorganisaties en de waterschappen.
In Gelderland moet er nog 5.300 hectare aan natuur bijkomen om de huidige natuurgebieden met elkaar te kunnen verbinden. Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk denkt dat daarvoor nog dertien jaar nodig is. Gelderland is de eerste provincie die op deze manier reageert op de rijksbezuinigingen en schrapte 6.000 hectare nieuwe natuur om te kunnen voldoen aan de bezuinigingsdoelstellingen van het kabinet.

Of registreer je om te kunnen reageren.