Home

Nieuws

Foute uitbetaling hoeft niet altijd terug naar ministerie

Den Haag – Agrarisch ondernemers hoeven ten onrechte uitbetaalde toeslagrechten niet automatisch terug te betalen, als niet zonneklaar is dat de uitbetaling een gevolg is van een fout van het ministerie. Dat blijkt uit een uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven.

Het college heeft bepaald dat een ondernemer een uitbetaling van bijna 26.000 euro mag houden, ook al vond het ministerie dat het bedrag ten onrechte was uitbetaaald.
In dit geval had de ondernemer aanvankelijk verzuimd bij de aanvraag aan te geven dat hij de toeslagrechten over 2008 uitbetaald wilde hebben. Dat werd begin 2009 gecorrigeerd, volgens het ministerie was dat echter te laat.
Het ministerie wees de aanvraag dan ook af, om een dag later alsnog een brief te versturen dat het bedrag van 25.869 euro werd uitbetaald. De ondernemer keek raar op toen hij eind 2009 een brief kreeg dat het gehele bedrag moest worden terug betaald.
De rechter zegt dat het ministerie twee keer in de fout is gegaan. Ten eerste door in eerste instantie het toeslagrecht te weigeren, en in tweede instantie door het – in de ogen van het ministerie ten onrechte uitbetaalde – bedrag terug te eisen.

Of registreer je om te kunnen reageren.