Home

Nieuws

Extreme speculatie termijnmarkt aanpakken

Den Haag – Excessief speculatiegedrag op agrarische termijnmarkten moet worden aangepakt. Dat zegt staatssecretaris Henk Bleker (landbouw) in een Kamerdebat over voedselprijzen en voedselspeculatie. Een groot deel van de Tweede Kamer steunt hem hierin. Met name SP en PvdA willen af van speculaties met voedsel.

De aanpak van deze buitensporige speculaties, die effect kunnen hebben op voedselprijzen, gebeurt op Europees niveau via de Europese beleggersrichtlijn Markets in Financial Instruments Directive (Mifid). De Autoriteit Financiële Markten (AFM) kan via de marktmisbruikverordening sancties opleggen, zegt Bleker. De nieuwe Mifid wordt naar verwachting eind 2012 besproken in Brussel.
Bleker erkent dat er handel gebeurt op de termijnmarkt voor voedselgrondstoffen met als enige doel financieel gewin. ”Dit heeft soms ook effect op de prijs. Maar het is te simpel om alles onder speculatie te scharen.” Daarom wil Bleker ook alleen excessief speculatiegedrag aanpakken. Daarnaast wordt het voor toezichthouders mogelijk om in uitzonderlijke marktsituaties in te grijpen. Hiervoor is wel meer transparantie in de markt nodig.
Op vragen van de Christenunie om weer voedselvoorraden aan te leggen om extreme prijsschommelingen af te zwakken, reageert Bleker tweeledig. ”In ontwikkelingslanden is het wenselijk om voorraden aan te leggen. Dit kan niet alleen door hogere productie, maar ook door te voorkomen dat er minder verlies is na de oogst.” Het aanleggen van Europese voorraden vindt Bleker niet wenselijk. ”Dit is duur. We weten niet voor welke prijs en in welke omvang we dat moeten doen. Er worden wel private voorraden aangelegd.”

Of registreer je om te kunnen reageren.