Home

Nieuws

Europa wil geen beperkte of volledige vrijstelling kwekersrecht

Den Haag – De meeste Europese lidstaten hebben geen belangstelling voor een beperkte of uitgebreide veredelingsvrijstelling in het octrooirecht, omdat de landen daar geen reden voor zien.

Dat schrijft minister Maxime Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in een brief aan de Tweede Kamer.
Het ministerie heeft de technische- en landbouwattachés van de lidsaten gevraagd te onderzoeken of er belangstelling is voor een beperkte of volledige veredelingsvrijstelling.
België, Bulgarije, Denemarken, Finland, Griekenland, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, IJsland en Zweden zien geen aanleiding voor vrijstelling van het kwekersrecht. Duitsland, Frankrijk en Zwitersland hebben een beperkte vrijstelling in het nationaal octrooirecht ingevoerd. ”Er bestaan in deze landen geen voornemens voor een uitgebreide veredelingsvrijstelling in het octrooirecht”, aldus het ministerie.
Nederland is bezig met de introductie van een beperkte veredelingsvrijstelling in de Rijksoctrooiwet en in de ontwerpverordening unitair octrooi. Dit wetsvoorstel wordt naar verwachting in mei van dit jaar naar de Tweede Kamer gestuurd.
Ondertussen onderzoekt het ministerie of het wenselijk en haalbaar is om een uitgebreide veredelingsvrijstelling door te voeren. Hiervoor zijn bedrijven als DSM, Shell en Unilever gevraagd naar hun mening hierover.
Onafhankelijk voorzitter Carlo Trojan zal in overleg met alle betrokken bedrijven en instanties komen tot een eindadvies over de haalbaarheid en de wenselijkheid van een uitgebreide veredelingsvrijstelling.
Bij beperkte veredelingsvrijstelling mogen veredelaars genetisch materiaal vrij gebruiken, maar voor commerciële exploitatie van nieuwe gekweekte rassen moet toestemming van de octrooihouder worden gevraagd. Bij volledige vrijstelling hoeft geen toestemming te worden gegeven door de octrooihouder van de gebruikte rassen.

Of registreer je om te kunnen reageren.