Home

Nieuws 325 x bekeken

Deense overheid geeft biovergisting extra duw

Kopenhagen – Denemarken verbetert de voorwaarden voor biovergisting flink.

De afrekeningprijs voor elektriciteit uit biovergistingsinstallaties wordt met 5 cent per kilowattuur (kWh) opgekrikt naar 15,5 cent per kWh. Daarover heeft de regering een breed parlementair gedragen akkoord bereikt. Dit akkoord voorziet in een aandeel van 35 procent vernieuwbare energie in het totale binnenlandse energieverbruik in 2020. Biovergisting moet aan de realisering van die doelstelling een relatief forse bijdrage leveren, niet alleen qua stroom maar ook bij de gasbevoorrading. Daarom wordt tevens de investeringssubsidie bij de bouw verhoogd van 20 procent naar 30 procent van het voor de aanleg benodigde bedrag.

Er komt ook een taskforce als blijkt dat dit in het lopende jaar en 2013 allemaal weinig blijkt te hebben geholpen. De taskforce krijgt in dat geval de opdracht om aanbevelingen te doen voor de opzet van aanvullende vergistingsprojecten.

Landbouwfederatie LF stelt dat haar wensen in grote lijnen zijn vervuld. De bond mist echter concrete doelstelling omtrent de vraag waar de grondstoffen vandaan moeten komen.

Of registreer je om te kunnen reageren.