Home

Nieuws 2428 x bekeken

DR past gecombineerde opgave aan, minder kans op fouten

Assen – Dienst Regelingen (DR) heeft de gecombineerde opgave aangepast. De aanpassing moet fouten bij de perceelsregistratie van agrariërs voorkomen.

DR meldt de aanpassing  dienst via een informatiefolder op zijn website.
Een belangrijke verandering is volgens DR dat de kans op dubbel geclaimde percelen kleiner is. Bij zo’n dubbelclaim ontvangen beide ’claimers’ een mail van DR met de melding dat een gewasperceel of landschapselement (deels) ook door een ander is opgegeven. Ook mogen boeren gps-metingen (oppervlaktebepaling met behulp van satellieten) gebruiken als hulpmiddel bij het opgeven en intekenen van gewaspercelen.
Een aanleiding voor DR om met aanpassingen te komen, is het verbeterplan over de uitvoeringsorganisatie, opgesteld door Piet Blauw en Marco Korff. Onder meer betalingsproblemen en het debacle rondom perceelsregistratie vorig jaar waren aanleiding voor landbouwstaatssecretaris Henk Bleker om dit plan te laten opstellen. De Tweede Kamer had hier sterk op aangedrongen.
Het verbeterplan bestaat uit 74 adviezen, waaronder voorkoming van dubbelclaims, minder ’gedoe’ rondom perceelsgrenzen en sneller uitbetalen van toeslagen. In de opgave van dit jaar zijn een aantal van die adviezen terug te zien. Volgende maand komt de staatssecretaris met een Kamerbrief over de stand van zaken rondom het verbeterplan.
Dit jaar krijgen 80.000 boeren een oproep om de gecombineerde opgave in te dienen. Dit kan tussen 1 april en 15 mei. 55.000 boeren doen een beroep op de bedrijfstoeslagregeling. Wie de opgave na 15 mei indient, wordt gekort. Dienst Regelingen keert in totaal 793 miljoen euro aan toeslagen uit.

Of registreer je om te kunnen reageren.