Home

Nieuws 2 reacties

Cumela nauwer betrokken bij uitwerking mestbeleid

Nijkerk – Er moet goed worden gekeken welke praktische consequenties de invoer van mestafzetovereenkomsten heeft. Dat zegt Hans Verkerk, secretaris van de afdeling meststoffendistributie van Cumela Nederland.

Volgens Verkerk zijn de hoofdlijnen van de nieuwe mestwet wel bekend maar gaat het juist om de uitwerking van de maatregelen. ”De verplichte mestafzetovereenkomsten die veehouders straks moeten hebben is een administratief circus. De overheid moet zich goed afvragen of dit wel gewenst is en wat de argumenten zijn om deze in te voeren”, aldus Verkerk.
Na gesprekken met het ministerie van ELI wordt Cumela Nederland vanaf nu intensiever betrokken bij de verdere uitwerking van het toekomstig mestbeleid. ”Eerder werden we eens in het half jaar op de hoogte gebracht, nu gaan we als vaker aan tafel zitten met de overheid om te zorgen dat er uiterlijk 1 oktober een uitgewerkt voorstel ligt. ”Een van onze speerpunten is de vraag of de mestafzetovereenkomsten met een mestverwerker wel nodig zijn. Wij vinden dat veehouders die de mest in de regio kwijt kunnen niet verplicht moeten worden om deze overeenkomsten af te sluiten. Die flexibiliteit moet er zijn”, aldus Verkerk.
De Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) en LTO-Nederland zijn al vanaf het begin in nauw overleg met het ministerie van ELI over de uitwerking van de nieuwe mestwet. Of Cumela bij dezelfde gesprekken gaat aanschuiven, of dat het aparte bijeenkomsten worden, is niet bekend. ”We zijn in ieder geval heel tevreden dat we nu als serieuze partner in de uitwerking van het mestbeleid worden gezien. We hopen dat onze bijdrage aan de overleggen meehelpt in een realistische en werkzame nieuwe mestwet”, aldus Verkerk.

Laatste reacties

  • roelofpost1

    Ik ben het er 100% mee eens dat als je mest in de omgeving kwijt kunt, je niet half Nederland door moet rijden om het bij een verwerker aan te bieden. Dat is onnodig diesel verstoken, ik vraag me hardop af wat hiermee aan milieuwinst bereikt wordt.
    Kijkend naar mijn eigen situatie: We wonen in Noord Nederland, waar geen mestoverschot is, en ik heb sinds kort een vast afzet kontrakt voor mijn vaste eendenmest(ongeveer 1600 ton op jaarbasis) met een vergister op korte afstand(ongeveer 20km). De vergister heeft ook 300ha akkerbouw tot z'n beschikking waardoor hij een groot gedeelte van het digestaat op eigen grond kwijt kan. Van beide kanten bevalt dit zeer goed, en ik ben dan ook geenzins van plan om de mest straks half Nederland door te slepen, met alle bijkomende kosten, er wordt nu toch al geen ruk verdiend, en dan straks zeker helemaal niet meer(of zou dat de bedoeling van de overheid zijn?) Mijn mest wordt door de plaatselijke kleine loonwerker weg gereden, zodat die er ook weer extra werk heeft, die zal na verplichte invoering van het verwerken bij fabrieken dit werk ook kwijt zijn.
    Dus Cumela maak je sterk voor de afzet in de regio. het is zolangzamerhand van de zotte wat we allemaal voor de kiezen krijgen, een vrij land zijn we al lang niet meer, ook de onzinnige scherpe normen slaan nergens meer op, zo wordt er gewoon een mestprobleem gecreëerd.

  • info163

    ik vind dat het voor iedereen geld we moeten allemaal het probleem oplossen en hoe ga je controleren van mest in de buurt en wat is in de buurt? dit is ondoenlijk dus niet te controleren je kunt ook zo blijven doen en je contract maken met mensen die 100% verwerken dat die op papier jou mest verwerken

Of registreer je om te kunnen reageren.