Home

Nieuws

Cumela en NMV voelen zich buitengesloten in mestdebat

Zegveld – De brancheorganisatie Cumela Nederland en de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) zijn gefrustreerd dat ze niet betrokken worden bij de uitwerking van het mestbeleid.

Volgens vice-voorzitter Dirk-Jan Schoonman van de NMV is het vreemd dat Staatssecretaris Bleker alleen met LTO-Nederland en de Nederlandse Vakbond Varkenshouders om tafel gaat om de details van het mestbeleid te bespreken. ”Het mestbeleid, en met name de mestverwerking, treft de varkenshouderij het hardst, dat begrijpen we. Maar het gaat de melkveehouders ook aan, daarom moeten wij ook een stem hebben in dit verhaal”, aldus Schoonman. Volgens de vice-voorzitter wordt de NMV pas na besprekingen met LTO en NVV op de hoogte gebracht en is meedenken in dat stadium niet meer mogelijk. ”Toppunt was dat Bleker donderdag zei dat het mestbeleid op schema ligt na gesproken te hebben met alle maatschappelijke partijen. Daar zaten wij dus niet bij”.
Een speerpunt van de NMV is de uitzondering voor mestverwerking voor boeren die binnen 30 kilometer van het bedrijf de mest kwijt kunnen. ”Nu Ger Koopmans van het CDA maandag op een NMV bijeenkomst heeft aangegeven zich ook te kunnen vinden in dit standpunt hebben we goede hoop dat deze uitzondering voor de verplichte mestverwerking er komt”, zegt Schoonman.
Volgens secretaris meststoffendistributie Hans Verkerk van Cumela Nederland is het een gemiste kans om niet alle partijen die het mestbeleid moeten uitvoeren betrokken worden bij de regelmatige besprekingen. ”Wil je een mestbeleid goed vormgeven moet je alle betrokken partijen in de mestketen de kans geven om mee te denken en knelpunten te benoemen. Wij hebben daarom onlangs onze eigen visie op het mestbeleid gemaakt. Daarin benadrukken wij de voordelen van uitwisselbaarheid van mestverwerking, een systeem dat in Vlaanderen al een succes is. Maar een vrijstelling van mestverwerking voor veehouders die de mest lokaal kwijt kunnen steunen wij ook van harte”, aldus Verkerk.

Of registreer je om te kunnen reageren.