Home

Nieuws 554 x bekeken laatste update:29 mrt 2012

Computermodel voor berekening co2 voetafdruk

Wageningen – De mengvoersector krijgt binnenkort de beschikking over een computermodel waarmee de co2 voetafdruk van hun producten kan worden berekend.

Het model is woensdag gepresenteerd tijdens een studiemiddag in Wageningen. Het model is de afgelopen twee jaar ontwikkeld door onderzoekers van Wageningen UR in samenwerking met specialisten van Milieuadviesbureau Blonk. Het project is gesubsidieerd door de productschappen Diervoeder, Akkerbouw, Zuivel, Vee en vlees, Pluimvee en Eieren en Margarine Vetten en Oliën. Ook het ministerie van ELI heeft het project ondersteund.
Het model biedt mogelijkheden om de co2 voetafdruk van producten te berekenen, maar ook om alternatieven door te rekenen.
Met de ontwikkeling van het model loopt Nederland voorop. De komende jaren zal de berekening van de voetafdruk een steeds grotere rol gaan spelen in de beoordeling van duurzaamheid van producten. ”Het is nu zaak om te komen tot harmonisatie van de berekeningswijze van de voetafdruk en daar internationaal overeenstemming te bereiken”, zo hield Theun Vellinga, die vanuit Wageningen UR nauw bij het project was betrokken de zaal voor.
Een ander punt dat de komende jaren zal spelen is de transparantie en de borging van de door producenten naar buiten gebrachte afdrukwaarden.
Het nu ontwikkelde computermodel komt binnenkort beschikbaar via de website van het Productschap diervoeder. Het is vrij te downloaden en te gebruiken door de verschillende producenten.

Of registreer je om te kunnen reageren.