Home

Nieuws

CDA: wellicht vrijstelling verwerking mest

Gilze – Vrijstelling van verplichte mestverwerking voor bedrijven die hun mestoverschot binnen 30 kilometer van hun bedrijf afzetten is ook voor het CDA een serieuze optie. Dat zei Tweede Kamerlid Ger Koopmans (CDA) op een bijeenkomst van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) over het nieuwe mestbeleid.

December vorig jaar werd in de Kamer een motie aangenomen waarin de regering wordt opgeroepen bedrijven die hun overschotmest afzetten binnen 30 kilometer van hun bedrijf vrij te stellen van verplichte mestverwerking. VVD, D66 en het CDA stemden tegen.
De NMV claimt de vrijstelling volgens de motie als een succesvolle vertaling van haar standpunt dat bedrijven die mest in de buurt afzetten niet verplicht moeten worden om mest te verwerken. Koopmans noemde het standpunt van de NMV een ’serieus alternatief’, zeker in combinatie met een gelijk percentage verplichte mestverwerking voor bedrijven met een mestoverschot dat dan wel wat hoger uit zal pakken. Maar hij gaf ook een duidelijke waarschuwing af: ”Denk niet dat de buurman het mestprobleem wel op gaat lossen, het barst van de melkveestallen met 50 of meer lege boxen, niemand kan daar onderuit.”
Verplichte mestverwerking blijft voor het CDA de belangrijkste pijler onder het nieuwe mestbeleid, aldus Koopmans. Hij heeft wel twijfels bij verschillende percentages verplichte mestverwerking binnen en buiten de concentratiegebieden. In die richting wordt nu gedacht door de overheid, LTO en NVV. ”Misschien is dat de enige oplossing, maar het is wel een ingewikkelde manier”, stelde Koopmans.
Hij is overigens ook bezorgd over de trage voortgang van mestverwerking. Een van de problemen is nog steeds de aanvoerzekerheid van mest, maar die verantwoordelijkheid ligt bij de veehouders zelf.
Het krijgen van vergunningen voor mestverwerking is een ander belangrijk probleem. In dat verband is het verkleinen van bouwblokken zoals de provincie Brabant wil een slechte ontwikkeling, aldus Koopmans. De vergunningverlening kan makkelijker en sneller als mestverwerkers onder de Crisis- en Herstelwet gaan vallen. Dat gaat al gebeuren voor grote installaties op industrieterreinen die meer dan 50.000 kuub verwerken, volgens voorstellen van staatsecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu. Koopmans wil die grens fors verlagen naar 5.000 kuub voor installaties en dan ook op bouwblokken van veebedrijven.

Of registreer je om te kunnen reageren.