Home

Nieuws

CDA: afzet mest in streek toch optie

Gilze – Vrijstelling van verplichte mestverwerking voor bedrijven die hun mestoverschot binnen 30 kilometer van hun bedrijf afzetten is ook voor het CDA een serieuze optie. Dat zei Tweede Kamerlid Ger Koopmans (CDA) op een bijeenkomst van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV). De VVD vindt dit echter een groot risico, zegt Kamerlid Janneke Snijder (VVD) in reactie.

December vorig jaar werd in de Kamer een motie aangenomen om bedrijven die hun overschotmest afzetten binnen 30 kilometer van hun bedrijf vrij te stellen van verplichte mestverwerking. VVD, D66 en het CDA stemden tegen.
De NMV claimt de vrijstelling volgens de motie als een succesvolle vertaling van haar eigen standpunt. Koopmans noemde het idee van de NMV een ’serieus alternatief’, zeker in combinatie met een gelijk percentage verplichte mestverwerking voor bedrijven met een mestoverschot dat dan hoger uit zal pakken.
Maar hij gaf ook een duidelijke waarschuwing: ”Denk niet dat de buurman het mestprobleem wel gaat oplossen, het barst van de melkveestallen met 50 of meer lege boxen, niemand kan daar onderuit.”
”Jammer dat hij dat nu zegt”, aldus Snijder, ”mestverwerking moet van de grond komen anders valt de basis van het mestbeleid weg en daar blijf ik bij.” Ze wijst ook op de onvermijdelijke controles die nodig zijn voor een vrijstelling voor bedrijven die hun mest in de buurt afzetten en de administratieve lasten die dat oplevert.
Snijder wijst de mogelijkheid van afzet in de directe omgeving overigens niet helemaal af. ”Een afstand van 10 tot hooguit 15 kilometer zou beter zijn en daar moet ook wat mij betreft naar gekeken worden.”
Verplichte mestverwerking blijft voor het CDA de belangrijkste pijler onder het nieuwe mestbeleid, aldus Koopmans. Hij heeft wel twijfels bij verschillende percentages verplichte mestverwerking binnen en buiten de concentratiegebieden. In die richting wordt nu gedacht door de overheid, LTO en NVV.

Of registreer je om te kunnen reageren.