Home

Nieuws 659 x bekeken

Brussel wil CO2-uitstoot landbouw registreren

Brussel – De Europese Commissie heeft ingestemd met een voorstel om de registratie van broeikasgasemissies aan te passen. Het is een eerste stap om emissies en verwijderingen in de bos- en landbouwsector op te nemen in het klimaatbeleid van de EU.

Dat gebeurde tot nu toe niet omdat het lastig is om goede, betrouwbare gegevens te verzamelen over de hoeveelheid koolstofdioxide die wordt opgeslagen in de gewassen. Met het oog op het raamverdrag van de VN over klimaatverandering zijn nieuwe afspraken gemaakt over de registratie van CO2-emissies. Hiermee wil de EU nu ook invulling geven aan het effect van landbouw en bosbouw op de emissies.
Bossen en landbouwgrond houden grote hoeveelheden koolstofvoorraden vast, waardoor ze van belang zijn voor het klimaatbeleid. ”Als de hoeveelheid afgevangen CO2 door bossen en landbouwgrond met 0,1 procent kan worden verhoogd, zou dit de jaarlijkse uitstoot van 100 miljoen auto’s uit de aftmosfeer halen”, aldus Brussel.
De berekeningsmethode biedt volgens de Commissie ook mogelijkheden om boeren te belonen voor bijdragen die ze leveren in de strijd tegen de klimaatverandering. ”Het voorstel zal ook bijdragen aan onder meer biodiversiteit en klimaatvriendelijker landbouw”, aldus Eurocommissaris Connie Hedegaard (foto).
Het voorstel wordt voorgelegd aan het Europese Parlement en de Europese Raad. De Europese landbouworganisatie Copa Cogeca is fel tegen het voorstel. Volgens Pekka Pesonen zijn de regels niet uitvoerbaar en niet in samenhang met de afspraken die in de tweede Kyotoronde zijn gesloten. Copa Cogeca vindt dat de landbouwgegevens over CO2-uitstoot en CO2-opslag pas opgenomen mogen worden in het EU-beleid als er wereldwijd afspraken over zijn gemaakt.

Of registreer je om te kunnen reageren.