Home

Nieuws 8 reacties

Bleker: mestbeleid is revolutionaire en vergaande hervorming

Heelweg – Staatssecretaris Henk Bleker van ELI gaat in gesprek met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over de vergunningverlening voor mestverwerkingsinstallaties.

Maar de sleutel voor succesvolle mestverwerking ligt wel bij de boeren zelf. Veel positieve woorden over de agrarische sector en het belang voor de Nederlandse economie sprak staatssecretaris Bleker. Vrijdag was Bleker  één van de sprekers op een bijeenkomst van de LTO-afdelingen in de Achterhoek en Liemers voor circa 350 boeren en andere belangstellenden in het Gelderse Heelweg. Al bij zijn binnenkomst werd duidelijk dat hij onverminderd populair is in de agrarische sector. In een vlot tempo ging hij door zijn portefeuille: van natuurbeleid tot megastallen, van het nieuwe GLB tot mestbeleid. Met een grap en kwinkslag, maar ook met  kritische tussenzinnen, bijvoorbeeld over het mestbeleid en het mislukken van mestverwerking tot nu toe: “U probeerde altijd op het laatste moment toch weer mestafvoer te regelen en onder verwerking van mest uit te komen”, aldus Bleker, “en om dat te voorkomen komt er een verwerkingplicht in het nieuwe mestbeleid.”

Dat er nog veel hindernissen zijn voor het van de grond komen van mestverwerking erkende Bleker. Het merendeel zal de veehouderij echter zelf moeten oplossen waarbij ook niet op financiële steun van de overheid gerekend moet worden. “Verwacht in de huidige economische tijd geen nieuwe investeringsfaciliteiten van de overheid”, hield Bleker de zaal voor. Wel kondigde hij aan dat er binnenkort overleg is met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over het oplossen van knelpunten bij vergunningen voor mestverwerkingsinstallaties.

Later omschreef Bleker het nieuwe mestbeleid van hem en collega Joop Atsma als ‘Revolutionair en een vergaande hervorming’. Over het nog ontbreken van toestemming voor het gebruik van mineralen uit dierlijke mest als kunstmest toonde Bleker zich opnieuw optimistisch. “We hebben straks op basis van de pilots een goed verhaal in Brussel. Dan moet het inzetten van kunstmestvervangers in 2014 een feit kunnen zijn.”

De staatssecretaris benadrukte dat de initiatieven voor mestverwerking vanuit de sector moeten komen inclusief het zoeken van markten voor de producten uit mestverwerking. De komende weken zit Bleker nog om de tafel met onder meer LTO en NVV over de uitvoeringsdetails.

Laatste reacties

 • zanden

  Het belang van de agrarische sector voor de Nederlandse economie wordt ook nu weer door staatssecretaris Bleker schromelijk overdreven. Het zou gaan om 11% van het Bruto Nationaal Product. Die 11% slaat echter niet alleen op de boeren en tuinders maar op de gehele voedings-en genotmiddelenindustrie. Ook alles wat wij als land doorvoeren wordt gemakshalve meegerekend als bijdrage van de Nederlandse boeren en tuinders. De cijfers wijzen uit dat het economische belang van de primaire landbouw voor de Nederlandse economie 1,5% is (Land- en Tuinbouwcijfers 2011, pag.16). Bruto dus, inclusief visserij en bosbouw. Staatssecretaris Bleker antwoordde in december 2011 op vragen van de Partij voor de Dieren dat de bijdrage van de bio-industrie ( varkens, plofkippen) in 2009 0,3% van het nationaal product was. Bruto. De bijdrage van de land- en tuinbouw en die van de bio-industrie in het bijzonder is dus nogal marginaal.

 • Frans Smit

  En dat terwijl het grootste deel van de agrarische productie voor de export bestemd is. Vetsoppen....

 • zentsbeheer1

  Zanden,
  Jou zogenaamde feiten en cijvers komen denk ik uit een onderzoek van Roos Vonk en Diederik Stapel gezien het gegoogel en geknutsel.
  Wat zou trouwens de bijdrage zijn van dieren aktivisten ,occupy en antiglobalisten enz.
  Ik heb ze vorige week zien rond sloffen , 90 procent sociale dienst.

 • zanden

  Geachte Zentsbeheer1,
  De Land en tuinbouwcijfers zijn afkomstig van het Landbouw Economisch Instituut( LEI) en het Centraal Bureau voor de Statistiek ( CBS) en voor zo ver ik weet werkt Roos Vonk daar niet.

 • minasblunders1

  Dat LEI is toch niet meer serieus te nemen Zanden! Kijk alleen maar eens naar hoe men daar de pachtnormen heeft berekend. BRODDELWERK!!!!

 • veehouder10

  De agribusiness mag zeker (deels) meegerekend worden van het belang van de primaire sector op het bnp. Cooperaties als FC ed. hebben geen bestaansrecht zonder primaire sector in thuisland.

 • Sjaak

  Jaja, meneer Bleker weet wel wat de boertjes willen horen...:)
  Ongetwijfeld heeft hij een aandachtig gehoor gekregen. De kunst voor een goed verstaander is echter, om tussen de regels door te luisteren, cq. te lezen. De sector is ongetwijfeld belangrijk voor de economie....er wordt ontzettend veel verdiend, niet zozeer door de primaire belanghebbenden, de boeren, maar des te meer door de periferie! Zij is de grote belanghebbende bij een 'gezonde', lees volumineuze, agrarische produktie, niet de boeren...die komen er steeds minder! Het mestoverschot is echter wel hun direkte zorg en nu krijgen ze de 'tools' aangereikt om het te gaan verwerken. Kosten en rendement worden niet besproken, maar ongetwijfeld zullen de boeren tot de konklusie komen, dat dierlijke produktie op basis van mestverwerking niet lonend zal zijn en zie hier....de revolutionaire en vergaande hervorming is een feit!

 • veehouderij.dejong1

  @Zanden
  Het moge duidelijk de verwerkende en toeleverende industrie in de agrarische sector, voor een overgroot deel zij bestaansrecht ontleend aan de primaire sector.
  U geeft dus wel een zeer ongenuanceerd beeld weer met uw opsomming van cijfers.
  Het maatschappelijk en economisch belang van de agrarische sector is overduidelijk, zeker als we bedenken dat ook andere sectoren zoals bijvoorbeeld de bouw, transport en logistiek, etc. hun vruchen hiervan meeplukken.
  Jammer dat tegenstanders van de dierhouderij vaak willdkeurig feiten verdraaien en/of gedeeltelijk weergeven, waarmee ze denken hun argumenten kracht bij te zetten. Deze tegenstanders zouden er beter aan doen om te erkennen dat de Nederlandse agrarische sector vooroploopt in tal van ontwikkelingen, en hiermee een positieve bijdrage levert aan diverse vraagstukken op mondiaal nivo.

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.