Home

Nieuws 624 x bekeken

Bedrijfsmineralenplan krijgt opnieuw ontheffing

Zevenhuizen - De kans dat het Bedrijfsmineralenplan als vast onderdeel in de nieuwe mestwet wordt meegenomen wordt steeds groter.

Dat zegt Jan Scholten van Stichting MestBureauWest (MBW), dat het Bedrijfsmineralenplan heeft ontwikkeld.
“Sinds de eerste pilot met het Bedrijfsmineralenplan (BMP) in 2007 hebben we van het ministerie elk jaar ontheffing gekregen. Ook voor 2012 hebben we weer ontheffing gekregen om door te gaan. Maar de motie die door de regeringspartijen is ingediend om de BMP wettelijk vast te leggen is dinsdag door een meerderheid positief ontvangen. We hopen daarmee dat we vanaf 2013, als de nieuwe mestwet ingaat een vast onderdeel worden van de mestwetgeving”, aldus Scholten.
Speerpunt van de BMP is om de mineralenkringloop regionaal te sluiten. “Het is niet nodig om met de mest van hot naar her te rijden. Vaak kun je in de regio goede afspraken maken om de mest af te zetten. Voor die korte afstanden is het binnen onze regeling mogelijk om de transporten door de veehouder zelf te laten uitvoeren. Bij afstanden groter dan 25 kilometer moet de loonwerker ingeschakeld worden”, aldus Scholten.
Daarnaast hoeven deelnemers aan de BMP niet al het volume mest te laten bemonsteren en wegen. De Stichting MestbureauWest berekent de gehaltes elk jaar vooraf, uitgaande van de productie en gehaltes van voorgaande jaren. Dit scheelt ruim een euro per kuub weeg- en bemonsteringskosten. De verplichte 20 procent monsters over het volume blijven nog bestaan.
Op basis van de vaste kosten is het voor bedrijven die minimaal 260 ton mest per jaar produceren interessant om aan de BMP mee te doen. Op dit moment werken er rond 200 bedrijven met de BMP. Stichting MestBureauWest verwacht dat er nog eens 200 deelnemers dit jaar bijkomen.

Of registreer je om te kunnen reageren.