Home

Nieuws 367 x bekeken

Flevoland investeert in groen gas

Lelystad – De provincie Flevoland gaat actief samenwerken met de stichting Groen Gas Nederland. De samenwerking is gericht op het uitwisselen van kennis en het stimuleren van nieuwe groen-gasprojecten.

Twee nieuwe projecten die zich richten op het verbeteren van biogasproductie hebben onlangs subsidie gekregen van de provincie Flevoland.
Flevoland gaat kennis delen met de stichting Groen Gas en kan gebruik maken van de ervaring die binnen de stichting is opgedaan. Binnen de stichting Groen Gas Nederland trekken overheden en bedrijfsleven samen op om de groen-gasmarkt te vergroten.
Jan-Nico Appelman, gedeputeerde duurzaamheid is enthousiast over de nieuwe samenwerking. ”Flevoland is bij uitstek de provincie waar ruimte is voor innovatieve toepassingen op het gebied van groene energie. Met elkaar moeten we een versnelling teweegbrengen op de groene gasmarkt”, aldus de gedeputeerde.
Flevoland subsidieert twee nieuwe projecten die gericht zijn op het verbeteren van biogasproductie. De maatschap Van Nieuwenhuyzen uit Biddinghuizen krijgt een bedrag van 160.000 euro om een pilot uit te voeren met als doel stikstofemissie bij biomassavergisting terug te dringen. Hierdoor kunnen vergistinginstallaties rendabeler worden.
Daarnaast ontvangt de Firma Burger Valkkoog uit Espel een subsidie van 121.780 euro voor het omzetten van reststromen uit de bollenteelt in biogas. De reststromen uit de bollenteelt, waaronder pelafval van de tulpenteelt, zijn nog nu niet toegelaten als grondstof voor vergistinginstallaties. Deze praktijkproef moet duidelijk maken of restproducten uit de bollenteelt geschikt zijn als grondstof voor vergisting.

Of registreer je om te kunnen reageren.