Home

Nieuws

Bleker wil pachtregio’s voorlopig niet aanpassen

Den Haag – Staatssecretaris Henk Bleker van landbouw wil de pachtregio’s voorlopig niet aanpassen. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Afgelopen jaar kreeg de Grondkamer 65 verzoeken voor het aanpassen van de grondprijs. Bleker vindt dit geen aanleiding om de indeling van pachtregio’s en de huidige werkwijze aan te passen. Bleker wil alleen naar de indeling kijken als mocht blijken dat de bestaande indeling ineens een zodanig groot aantal gevallen onbevredigende resultaten oplevert dat de representativiteit daadwerkelijk in het geding is.
De kwestie Wieringermeer is volgens de staatssecretaris het eerste onderbouwde signaal voor wijziging van de gebiedsindeling. LTO heeft over de te hoge pachtprijzen in dit gebied een rapport opgemaakt. Desondanks worden er nog geen maatregelen genomen. ”Een wijziging in de regio-indeling brengt altijd consequenties met zich mee voor andere regio’s. Door bijvoorbeeld de Wieringermeer en Wieringen uit de pachtregio IJsselmeerpolders te halen, zal niet alleen de hoogst toelaatbare pachtprijs in Wieringermeer en Wieringen omlaag gaan, de hoogst toelaatbare pachtprijs voor de IJsselmeerpolders zal verder omhoog gaan, net als de pachtprijs voor West-Nederland”, aldus Bleker.
Voor wijziging van de regio-indeling wil het ministerie dat er breed draagvlak bestaat onder alle pachters en verpachters in een gebied.

Of registreer je om te kunnen reageren.