Home

Nieuws 336 x bekeken

VVD: Geld stikstofaanpak moet naar de landbouw

Den Haag – De 120 miljoen euro die volgens het regeerakkoord tot 2014 is gereserveerd voor de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) moet volledig op het boerenerf terechtkomen.

Volgens Tweede Kamerlid Janneke Snijder (VVD) handelt staatssecretaris Henk Bleker (landbouw) in strijd met een aangenomen motie door zo’n 30 miljoen te gebruiken voor natuurherstel. Het geld zou namelijk zijn bedoeld voor emissiebeperkende maatregelen in de landbouw.
Tijdens een debat dinsdagavond over de PAS en Natura 2000 gaf Snijder aan niet akkoord te gaan met het financiële plaatje van Bleker. Toch is zij niet van plan hem met een motie tot aanpassing daarvan te dwingen. Het is ook maar de vraag of zij daarin zou worden gesteund door coalitiepartner CDA. Ger Koopmans van die partij is weliswaar niet blij met Blekers plan, maar vreest dat anders de gehele PAS op losse schroeven komt te staan.
Ook vindt de VVD dat Bleker niet mag verdergaan met de definitieve aanwijzing van Natura 2000-gebieden voordat er meer duidelijkheid is over de kosten per gebied. Volgens de staatssecretaris kan dat proces echter niet volledig worden stilgelegd. ”Dan brengt u heel wat burgers, boeren en buitenlui in de problemen”, stelt hij.
De linkse oppositie heeft er weinig vertrouwen in dat de PAS in zijn huidige vorm gaat werken. D66 en Partij voor de Dieren benadrukken dat er grote risico’s zijn als er onvoldoende geld beschikbaar komt; dan kan Nederland mogelijk niet meer aan zijn internationale natuurverplichtingen voldoen. Volgens SGP’er Elbert Dijkgraaf moeten in dat geval de doelen worden aangepast.
Voorafgaand aan het debat ontvingen de Kamerleden een notitie van het Interprovinciaal Overleg (IPO) over de kwestie. Ook die organisatie is bezorgd. Het IPO wijst erop dat Blekers planning onhaalbaar is; de gebiedsprocessen zijn zeker niet voor de zomer afgerond terwijl de staatssecretaris wil dat de PAS dan al van kracht is.
De berekening die het ministerie van Economische Zaken heeft gemaakt van de kosten is bovendien weinig meer dan een slag in de lucht. En dan kan de PAS ook nog eens niet eerder van kracht worden voordat alle provincies ermee hebben ingestemd. De ervaring met het natuurakkoord, dat door vier Provinciale Staten werd afgewezen, leert dat dit geen formaliteit is.

Of registreer je om te kunnen reageren.