Home

Nieuws 593 x bekeken

Te laat gemeld: geen energieinvesteringsaftrek

Voor bepaalde energiebesparende bedrijfsmiddelen kan energieinvesteringsaftrek (EIA) gevraagd worden. De investering moet dan wel binnen drie maanden na het aangaan van de investering gemeld worden. Dit is een harde termijn. Te laat melden betekent geen EIA concludeert rechtbank Breda.

Kort samengevat is de uitspraak van rechtbank Breda de volgende:

Een ondernemer is op 30 december 2009 een investeringsverplichting aangegaan. Op 24 maart 2010 heeft hij een verklaring Energie-investeringsaftrek ingevuld. Deze verklaring heeft hij op 27 maart 2010 per gewone post ter bezorging heeft aangeboden. Op 28 maart 2010 is de envelop met de verklaring door TNT post afgestempeld en vervolgens is 6 april 2010 als datum van binnenkomst van de verklaring gehanteerd door Bureau Investeringsregelingen. Tussen partijen is in geschil of de ondernemer de investering tijdig heeft gemeld bij Bureau Investeringsregelingen zodat hij recht heeft op de EIA.

De rechtbank overweegt dat, gelet op de wettelijke regeling, de investering binnen drie maanden nadat deze is aangegaan dient te worden aangemeld. In dit geval betekent dat dat de meldingstermijn op 30 maart 2010 is geëindigd. De bewijslast dat de verklaring uiterlijk op die datum bij de Belastingdienst is binnengekomen berust bij de ondernemer. De rechtbank acht hem niet in deze bewijslast geslaagd. Naar het oordeel van de rechtbank stonden voor de ondernemer verschillende mogelijkheden open voor indiening van de verklaring, maar door te kiezen voor verzending per gewone post heeft hij ook de risico’s die daaraan verbonden zijn aanvaard. Het beroep wordt vervolgens ongegrond verklaard.

Meer informatie: Rechtbank Breda, 15 december 2011, nummer 11/03715, LJN BV0891
Of registreer je om te kunnen reageren.