Home

Nieuws

Stroomproductie uit biomassa stokt

Den Haag - Uit biomassa werd het afgelopen jaar nagenoeg dezelfde hoeveelheid electriciteit gewonnen als in 2010.

Het grootste deel van energie gewonnen uit niet-fossiele brandstoffen komt van biomassa. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.
De productie van elektriciteit uit andere biomassa-technieken daalde of bleef gelijk. Er zijn geen grote installaties bijgekomen en sommige installaties hebben minder gedraaid vanwege onderhoud, hoge prijzen voor olie- en vetachtige biomassa of het aflopen van de MEP-subsidie (Milieukwaliteit elektriciteitsproductie).
Ruim 5 procent van de totale energieproductie in Nederland komt voor rekening van biomassa. Dat is goed voor 6.881 miljoen kWh, in 2010 was dat 7.058 miljoen kWh was dat 2010. 564 miljoen kWh wordt gewonnen door verbranding van mest.
De productie van de windmolens nam met 5 procent toe door uitbreiding van de capaciteit op het land. De wind liet het de afgelopen jaren een beetje afweten. In 2010 was er bijna een kwart minder wind dan gebruikelijk. In 2011 leek het ook die kant op te gaan, echter in december was er zo veel wind dat het zelfs leidde tot een record voor de windmolens. Vanwege die laatste maand lag de windhoeveelheid in 2011 maar iets onder het langjarig gemiddelde.
In totaal werd er in 2011 12 miljard kWh hernieuwbare elektriciteit geproduceerd. Dat is goed voor 10 procent van het totale elektriciteitsgebruik in Nederland. Het aandeel van de ’duurzame’ elektriciteit is daarmee ongeveer gelijkgebleven aan dat van het jaar ervoor, aldus CBS.

Of registreer je om te kunnen reageren.