Home

Nieuws

PBL: vergroeningsmaatregelen GLB hebben weinig effect

Den Haag – De vergroeningsmaatregelen die Eurocommissaris Dacian Ciolos voorstelt in het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) hebben een relatief kleine invloed op de verduurzaming van de landbouw. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).
De vergroeningsmaatregleen kunnen volgens PBL doeltreffender worden door de inrichting van de voorgestelde ecologische aandachtsgebieden af te stemmen op de lokale omstandigheden en door de vorming van een groene infrastructuur te bevorderen.
”Als 5 tot 10 procent van de totale GLB-begroting besteed zou worden aan het stimuleren van meer duurzame veehouderijsystemen, dan zou een aantal hardnekkige problemen in de intensieve veehouderij op het gebied van milieu, diergezondheid en dierenwelzijn dichter bij een oplossing komen”, aldus PBL.
Volgens de huidige vergroeningsplannen mag blijvend grasland niet meer omgeploegd worden, wordt gewasrotatie verplicht en moeten ondernemers 7 procent van hun areaal braak leggen of inrichten met landschapselementen. PBL schat in dat dit leidt tot 1 procent meer soortenrijkdom in het landbouwgebied en vermindering van de landbouwproductie. De regels voor grasland en gewasrotatie hebben volgens PBL geen effect op de biodiversiteit.
Wel verwacht het planbureau dat de maatregelen de afname van de biodiversiteit zal afremmen. Daarnaast leiden de maatregelen tot een afname van de jaarlijkse broeikasgas-emissie met 2 procent. ”Deze verlaging wordt echter teniet gedaan buiten de EU, omdat de landbouwproductie daar toeneemt als gevolg van de afname van de Europese productie”, aldus PBL.
Het planbureau verwacht dat de invloed van het GLB op ontwikkelingslanden door de nieuwe voorstellen nauwelijks zal veranderen.

Of registreer je om te kunnen reageren.