Home

Nieuws 322 x bekeken

PBL: Europese natuurdoelen nog altijd onbereikbaar

Den Haag – De Europese natuurdoelen blijven ook met de nieuwe overeenkomst tussen Rijk en provincies ver buiten beeld. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een analyse van de vorige week gemaakte uitvoeringsafspraken.

Ten opzichte van het bestaande beleid leiden de plannen van staatssecretaris Henk Bleker (landbouw) tot een afname van de natuurkwaliteit met 6 tot 18 procent. Dit terwijl ook in de huidige situatie de langetermijn doelen van de Europese biodiversiteitsstrategie en de Vogel- en Habitatrichtlijnen waarschijnlijk onbereikbaar zijn. Niettemin signaleert het PBL wel verbeteringen ten opzichte van het oorspronkelijke natuurakkoord van september vorig jaar.
Dit komt onder meer doordat het Rijk structureel 5 miljoen euro per jaar meer zal bijdragen aan het Provinciefonds (dit was 100 miljoen). Daarnaast hebben de provincies zich verplicht tot een eigen investering van 60 tot 65 miljoen per jaar. Minder positief beoordeelt het PBL het uitstel van de begrenzing van de herijkte EHS met zes maanden.
Bovendien blijft een groot aantal bezwaren overeind. Zo constateert het planbureau dat er nog altijd te veel wordt bezuinigd op het natuurbeleid. Ook ontbreekt het aan duidelijkheid op het gebied van hydrologie en de verdorringsaanpak. Voor PvdA en Groenlinks was dit donderdagavond voldoende om een motie van afkeuring tegen Bleker in te dienen; deze haalde het echter niet.

Of registreer je om te kunnen reageren.