Home

Nieuws

Nijpels wil Rekenkamer kosten alternatief ontpoldering laten doorrekenen

Den Haag – Oud-minister Ed Nijpels en de Tweede Kamerfracties van D66, PvdA, Groenlinks en Christenunie willen dat de Algemene Rekenkamer de werkelijke kosten gaat berekenen van het alternatieve plan voor ontpoldering van de Hedwigepolder van het kabinet.

Staatssecretaris Henk Bleker van landbouw zegt dat zijn alternatieve plan voor aanleg van natuurherstel voor verdieping van de Westerschelde 35 miljoen euro kost. Critici zeggen echter dat de kosten veel hoger oplopen.
Zo zou de bijdrage van Vlaanderen van 60 miljoen euro voor de ontpoldering van de Hedwigepolder worden ingetrokken als de polder niet onder water gaat. Ook zouden de kosten voor het alternatief vele miljoenen extra kosten in latere fasen.

Nijpels, die als voorzitter van de Commissie Natuurherstel Westerschelde ook onderzoek heeft gedaan naar alternatieven, vindt dat er nu zoveel cijfers rondgaan, dat Kamerleden geen goede afweging meer kunnen maken over het wel of niet instemmen met het alternatieve plan. Hij vindt daarop dat de Algemene Rekenkamer het alternatief moet doorrekenen.

Of registreer je om te kunnen reageren.